مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل 1398/08/20 1398/08/22
خرید دستگاه الکتروکاردیوگراف 1398/08/19 1398/08/22
خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل 1398/08/12 1398/08/14
خرید تعداد هشت دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس 1398/07/30 رجوع به آگهی
خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیا نوزاد 1398/07/30 1398/08/04
خرید تعداد 10 دستگاه سی آرم تولید داخل 1398/07/30 1398/08/04
خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال ستون سقفی 1398/07/30 رجوع به آگهی
خرید تعداد 75 دستگاه تخت جراحی 1398/07/30 رجوع به آگهی
خرید تعداد 10 دستگاه سی آرم تولید داخل 1398/07/29 1398/08/04
خرید تعداد هشت دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس 1398/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 78