مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 150 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک 1397/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری خرید تعداد 50 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل 1397/05/07 1397/05/14
خرید تعداد 6 دستگاه شتاب دهنده خطی 1397/04/17 1397/05/02
خرید تعداد 6 دستگاه شتاب دهنده خطی 1397/04/16 1397/05/02
خرید تعداد 1000 عدد ICD سه حفره ای 1397/03/10 1397/03/13
خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی 1397/03/10 1397/03/13
خرید تعداد 1000 عدد ICDتک حفره ای 1397/03/10 1397/03/13
خرید تعداد 2000 عدد پیس میکر دو حفره ای 1397/03/10 رجوع به آگهی
خرید تعداد 2000 عدد پیس میکر دو حفره ای 1397/03/09 1397/03/13
خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی 1397/03/09 1397/03/13
صفحه 5 از 71