مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 1000 عدد LCD تک حفره ای 1397/03/09 1397/03/13
خرید تعداد دو دستگاه SMOKING MACHINE 1397/02/26 1397/02/30
خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل 1396/12/03 1396/12/06
خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی 1396/12/03 1396/12/06
خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل تولید داخل 1396/12/03 1396/12/06
خرید تعداد 400 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل تولید داخل 1396/12/02 1396/12/06
خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی تولید داخل 1396/12/02 1396/12/06
خرید تعداد 30 دستگاه میکروسکوپ جراحی 1396/12/02 1396/12/06
خرید تعداد 30 دستگاه سل کانتر هماتولوژی 1396/12/02 1396/12/06
خرید تعداد 40 دستگاه آندوسکوپ فلکس 1396/11/15 1396/11/17
صفحه 6 از 71