مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 250 دستگاه چراغ معاینه 1396/11/15 1396/11/17
خرید تعداد 40 دستگاه آندوسکوپ فلکس 1396/11/14 1396/11/17
خرید تعداد 250 دستگاه چراغ معاینه 1396/11/14 1396/11/17
خرید 100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل 1396/11/12 1396/11/15
خرید تعداد 200 دستگاه ECG تولید داخل 1396/11/12 1396/11/15
خرید تعداد 700 دستگاه مانیتورینگ ثابت 1396/11/12 1396/11/15
خرید تعداد 100 دستگاه چراغ سیالتیک دو قمره و پرتابل تولید داخل 1396/11/12 1396/11/15
خرید تعداد 200 دستگاه الکتروشوک بایفیزیک 1396/11/12 1396/11/15
خرید تعداد 50 دستگاه رادیولوژی پرتابل 1396/11/12 1396/11/15
خرید تعداد 50 دستگاه اتوآنالایزر 1396/11/12 1396/11/15
صفحه 7 از 71