مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرویس کارکنان و مامورین ایستگاه راه آهن 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات ایستگاه های اداره 1398/12/03 1398/12/11
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز و زیباسازی منظر ریلی ایستگاههای اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب 1398/08/21 1398/08/29
مناقصه توسعه سرویس بهداشتی ایستگاه 1397/10/04 1397/10/11
مناقصه توسعه سرویس بهداشتی ایستگاه 1397/10/03 1397/10/11
مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز 1396/11/15 1396/11/24
مناقصه بازسازی سکوی مسافری ایستگاه 1396/11/14 1396/11/19
مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن 1396/11/14 1396/11/24
مناقصه فراخوان بازسازی سکوی مسافری ایستگاه 1396/11/12 1396/11/19
مناقصه انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری 1396/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدماتی و سرایداری 1396/03/18 1396/03/27
مناقصه انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری 1396/03/18 1396/03/27
مناقصه انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری 1396/03/17 1396/03/27
مناقصه واگذاری امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب 1396/03/17 1396/03/27
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی انبارهای و امور سوختگیری 1396/02/11 1396/02/18
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی انبارهای و امور سوختگیری مخازن 1396/02/10 1396/02/18
مناقصه انجام امور خدمات ایمنی و آتش نشانی 1395/11/19 1395/11/26
مناقصه انجام امور خدمات ایمنی و آتش نشانی 1395/11/18 1395/11/26
مناقصه توسعه و تجهیز ایستگاه 1395/10/22 1395/10/23
مناقصه توسعه و تجهیز ایستگاه 1395/10/15 1395/10/23
صفحه 1 از 16