مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی 1398/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ ی طرح توسعه بیمارستان 1398/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی 1398/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی طرح توسعه‌ی بیمارستان 1398/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه ی درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی 1398/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی درمانگاه 1398/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی طرح توسعه‌ی بیمارستان 1398/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی 1398/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان 320 تخت‌خوابی تأمین اجتماعی 1398/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران ذی‌صلاح جهت اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی 1398/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی 1398/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه و... 1398/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی 1398/07/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی اسکلت بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی 1398/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه‌ی بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی 1398/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی 1398/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور فعال و ذیصلاح 1398/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی مهندسان مشاور جهت انجام امور مطالعات و خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه های تکلیفی 1398/04/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی محصولات ساختمانی در بخش ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی جهت پروژه های اداری و درمانی سازمان تامین اجتماعی 1398/03/21 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران ذیصلاح جهت اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی 1398/03/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15