مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل عملیات نازک کاری پروژه مشارکتی 1398/10/14 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات نازک کاری 1398/10/11 رجوع به آگهی
احداث 3 باب مدرسه( دو باب مدرسه در قالب یک قرارداد) 1398/10/08 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی آسانسورهای تعدادی از پروژه ها 1398/10/08 1398/10/11
احداث 3 باب مدرسه( دو باب مدرسه در قالب یک قرارداد) 1398/10/07 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی آسانسورهای تعدادی از پروژه ها 1398/10/07 1398/10/11
احداث 3 باب مدرسه 1398/10/07 1398/10/15
واگذاری احداث 3 باب مدرسه (2 باب مدرسه در قالب یک قرارداد) 1398/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری احداث 3 باب مدرسه (2 باب مدرسه در قالب یک قرارداد) 1398/08/26 1398/09/04
واگذاری بخشی از وظایف محوله خود را از جمله خدمات فنی و مهندسی، کنترل پروژه و انجام کنترل های مهندسی... 1398/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48