مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل مدرسه شماره 8 بابت ساختمان اصلی، سرایداری، نگهبانی، سرویس بهداشتی، آبخوری، محوطه سازی و دیوارک... 1397/11/30 1397/12/07
تکمیل مدرسه شماره 8 بابت ساختمان اصلی، سرایداری، نگهبانی، سرویس بهداشتی، آبخوری، محوطه سازی و دیوارک... 1397/11/29 1397/12/07
واگذاری تکمیل مدرسه 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل، آماده سازی و محوطه سازی سایت 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل، آماده سازی و محوطه سازی سایت 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مدرسه 1397/11/23 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل معابر آماده سازی و محوطه سازی معابر - اجرای پروژه بوستان 1397/11/16 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل معابر آماده سازی و محوطه سازی معابر-اجرای پروژه بوستان 1397/11/15 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل معابر اماده سازی و محوطه سازی معابر باقیمانده از اولویت اول - اجرای پروژه بوستان 1397/10/24 1397/10/29
اجرای پروژه تکمیل معابر اماده سازی و محوطه سازی معابر باقیمانده از اولویت اول و اجرای پروژه بوستان 1397/10/23 1397/10/29
صفحه 1 از 43