مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5994397 مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه 1401/09/08 1401/09/13
5990280 مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه 1401/09/07 1401/09/13
5989958 مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه 1401/09/07 1401/09/13
5952947 مناقصه ساخت پیاده راه میانی 1401/08/25 1401/08/30
5949010 مناقصه ساخت پیاده راه میانی 1401/08/24 1401/08/30
5948132 مناقصه ساخت پیاده راه میانی 1401/08/24 1401/08/30
5948002 مناقصه ساخت پیاده راه میانی 1401/08/24 1401/08/30
5944536 مناقصه ساخت اورژانس اجتماعی به همراه محوطه سازی و دیوار پیرامونی 1401/08/23 1401/08/28
5944382 مناقصه احداث مرکز اورژانس 115 به متراژ 200 متر مربع 1401/08/23 1401/08/28
5942119 مناقصه احداث مرکز اورژانس 115 به متراژ 200 متر مربع در زمینی به مساحت 448 مترمربع به همراه محوطه سازی 1401/08/22 1401/08/28
5942118 مناقصه ساخت اورژانس اجتماعی به همراه محوطه سازی و دیوار پیرامونی 1401/08/22 1401/08/28
5939140 مناقصه احداث سه مرکز اورژانس 115 به متراژ 200متر مربع در زمینی به مساحت 448 مترمربع به همراه محوطه سازی و دیوار پیرامونی 1401/08/22 1401/08/28
5939116 مناقصه ساخت اورژانس اجتماعی به همراه محوطه سازی و دیوار پیرامونی 1401/08/22 1401/08/28
5889905 مناقصه احداث ساختمان 1401/08/07 1401/08/10
5863391 مناقصه احداث ساختمان حوزه علمیه خواهران 1401/08/04 1401/08/10
5862897 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان حوزه علمیه 1401/08/04 1401/08/10
5836553 مناقصه بهسازی اجرای روکش معابر اصلی شهرک 1401/07/30 1401/08/03
5836524 مناقصه اجرای ترمیم نوار حفاری بهسازی و لکه گیری آسفالت بخشی از معابر 1401/07/30 1401/08/03
5813204 مناقصه بهسازی، اجرای روکش معابر اصلی 1401/07/27 1401/08/03
5813188 مناقصه اجرای ترمیم نوار حفاری ، بهسازی و لکه گیری آسفالت بخشی از معابر 1401/07/27 1401/08/03
صفحه 1 از 43