مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید و راه اندازی آسانسورهای تعدادی از پروژه های مسکن مهر 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری خرید و راه اندازی آسانسور های تعدادی از پروژه های مسکن مهر 1398/06/16 رجوع به آگهی
خرید و راه اندازی آسانسور های تعدادی از پروژه ها 1398/06/16 1398/06/24
خرید و راه اندازی آسانسور های تعدادی از پروژه های مسکن مهر 1398/05/23 1398/05/28
خرید و راه اندازی آسانسور های تعدادی از پروژه های مسکن مهر 1398/05/22 1398/05/28
اجرای تقاطع غیر همسطح(پل روگذر) 1398/05/20 رجوع به آگهی
اجرای تقاطع غیر همسطح(پل روگذر) 1398/05/19 رجوع به آگهی
شناسایی و جذب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ساخت پروژه های شهر جدید به صورت مشارکت مدنی 1398/05/06 رجوع به آگهی
شناسایی و جذب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ساخت پروژه های شهر به صورت مشارکت مدنی 1398/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه انجام عملیات آماده سازی اراضی موسوم به 130 هکتاری 1398/04/16 1398/04/19
صفحه 1 از 46