مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حفاظت از تاسیسات و اماکن وبوستانهای دراختیار(20 بوستان جدید) و همچنین لزوم حفاظت از اراضی و محدوده استحفاظی 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه اجرای پروژه اصلاح، بهسازی، لکه گیری، ترمیم نوار حفاری، تکمیل کانال ها و جوی و جداول و پیاده روسازی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروزه اصلاح، بهسازی، لکه گیری، ترمیم نوار حفاری، تکمیل کانال ها و جوی و جداول و پیاده روسازی واقع در فاز های 3 الی6 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه اجرای پروژه اصلاح، بهسازی، لکه گیری، ترمیم نوار حفاری، تکمیل کانال ها و جوی و جداول و پیاده روسازی واقع در فازها 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه اجرای فاز دوم پروژه آرامستان شامل ساختمان غسالخانه، دیوار پیرامونی محوطه سازی غسالخانه و باقیمانده آسفالت محوطه بیرونی 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودروها 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خود روهای در اختیار شرکت 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه اجرای فاز دوم پروژه آرامستان 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم پروژه آرامستان شامل ساختمان غسالخانه ، دیوار پیرامونی ،محوطه سازی غسالخانه و باقیمانده آسفالت محوطه بیرونی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت 3832 واحد مسکونی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت 3832 واحد مسکونی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودروهای در اختیار 1400/08/16 1400/08/18
مناقصه اجرای فاز دوم پروژه آرامستان شامل ساختمان غسالخانه ، دیوار پیرامونی ، محوطه سازی غسالخانه و باقیمانده آسفالت محوطه بیرونی 1400/08/16 1400/08/18
مناقصه تامین خودروهای در اختیار 1400/08/15 1400/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروهای در اختیار 1400/08/15 1400/08/19
مناقصه واگذاری اجرای فاز دوم پروژه آرامستان شامل ساختمان غسالخانه، دیوار پیرامونی، محوطه سازی غسالخانه و باقیمانده آسفالت محوطه بیرونی 1400/08/15 1400/08/18
مناقصه اجرای فاز دوم پروژه آرامستان 1400/08/13 1400/08/18
مناقصه ساخت المان 1400/08/09 1400/08/12
مناقصه - ساخت المان شهدا - متراژ 209/34 - 1400/08/09 1400/08/12
صفحه 1 از 37