مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سه دستگاه کویل تیوبینگ ریل 1400/10/25 1400/11/05
مناقصه UNIVERSAL PULLING TOOLS PCE DESIGN 2" & 2.5 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه انجام عملیات انشعاب گرم (HOT TAP) و نصب تجهیزات مانیتورینگ خوردگی و راهبری خطوط لوله زیر دریایی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیت انشعاب گرم (HOT TAP) ونصب تجهیزات مانیتورینگ خوردگی و راهبری خطوط لوله زیردریایی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ در کلیه مناطق عملیاتی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره پنج دستگاه دکل حفاری دریایی جهت انجام خدمات در مناطق عملیاتی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه UNIVERSAL PULLING TOOLS PCE DESIGN 2" & 2.5" 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سه دستگاه کویل تیوبینگ ریل 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه آشکارساز زیر سطحی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مهندسی، طراحی، تامین و راندن مته های حفاری کاجدار 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه Providing One 300ft Offshore Drilling Unit 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره پنج دستگاه دکل حفاری دریایی جهت انجام خدمات در مناطق عملیاتی شرکت 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کمپرسور هوای تنفسی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه LED MARINE LANTERN 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مهندسی، طراحی، تامین و راندن مته های حفاری کاجدار 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی رنگ و تینرFLD-9705353 1400/10/21 1400/11/03
مناقصه اجاره چهار فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مهندسی، طراحی ،تامین و راندن مته های حفاری کاجدار در مناطق عملیاتی 1400/10/21 1400/10/28
صفحه 1 از 286