کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397769 مناقصه اجاره یک فروند شناور تدارکاتی جهت ارائه خدمات استان تهران 1402/09/12 1402/09/15
7397741 مناقصه اجاره یک فروند شناور(کشتی) تندرو مسافربری جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی استان بوشهر 1402/09/12 1402/09/15
7397345 مناقصه اجاره یک فروند شناور asd جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی استان تهران 1402/09/12 1402/09/15
7397336 مناقصه خرید P/F FOR "YOKOGAWA" ESD, DCS, F&G SYSTEM استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7397318 مناقصه اجاره یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات استان بوشهر 1402/09/12 1402/09/15
7396535 مناقصه اجاره یک فروند شناور ASD جهت ارائه خدمات استان تهران 1402/09/12 1402/09/15
7396489 مناقصه اجاره یک فروند شناور ( کشتی )ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی استان تهران 1402/09/12 1402/09/15
7393302 مناقصه سیستم ارتباط رادیویی استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7392823 مناقصه خدمات تهیه وتامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه، ناهار و شام) استان هرمزگان 1402/09/11 1402/09/13
7391963 مناقصه خرید ایراند (AIR) END کمپرسور اینگرسولرند استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7385923 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای HYDRAULIC ACTUATOR FLD-9805510 استان تهران 1402/09/08 1402/09/22
7385807 مناقصه خرید قطعات پمپ های سانتریفیوژ WEIR استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7385435 مناقصه خدمات تهیه وتامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه، ناهار و شام) جهت کارکنان استان هرمزگان 1402/09/08 1402/09/13
7384618 مناقصه HYDRAULIC ACTUATOR & CHOKE VALVE استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7381869 مناقصه خرید PRESSURE SWITCHES استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381514 مناقصه خرید Complete Vertical Turbine Electro pump استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7381489 مناقصه تامین خدمات نمودارگیری از گل حفاری استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380494 مناقصه تامین خدمات نمودارگیری از گل حفاری برای مناطق عملیات استان تهران 1402/09/07 1402/09/13
7380384 مناقصه خرید ایراند (AIR) END کمپرسور اینگرسولرند استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379723 مناقصه خرید قطعات توربین گازی ALSTOM استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 363