مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5988383 مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیلدار به همراه یدککشی جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی 1401/09/06 1401/09/12
5983767 مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش جهت ارائه خدمات درمناطق عملیاتی 1401/09/05 1401/09/12
5981267 مناقصه Spare Parts for Booster Pump 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981253 مناقصه تأمین لولههای مغزی و تجهیزات وابسته 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981158 مناقصه P/F SOLAR GAS TURBINE 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981003 مناقصه Spare Parts for Life Pump 1401/09/05 رجوع به آگهی
5980974 مناقصه p/f back wash pumps 1401/09/05 رجوع به آگهی
5980567 مناقصه پروژه آماده سازی سطوح، رنگ آمیزی و تعمیرات سکو 1401/09/03 1401/09/08
5975652 مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش جهت ارائه خدمات 1401/09/02 رجوع به آگهی
5974593 مناقصه "YOKOGAWA" ESD,DCS,F&G SYSTEM 1401/09/02 رجوع به آگهی
5974364 مناقصه واگذاری پروژه آماده سازی سطوح، رنگ آمیزی و تعمیرات سکوهای میدان گازی 1401/09/01 1401/09/08
5974048 مناقصه واگذاری خدمات سیال حفاری در مناطق عملیاتی 1401/09/01 1401/09/08
5973949 مناقصه تامین انواع ولو 1401/09/01 1401/09/21
5972793 مناقصه خرید IR POIN.comBUSTIBLE GAS DETECTOR 1401/09/01 رجوع به آگهی
5971097 مناقصه پروژه آمادسازی سطوح رنگ آمیزی و تعمیرات سکوهای میدان گازی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970224 مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش جهت ارائه خدمات 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970125 مناقصه اجاره یک فروند بارج جرثقیلدار به همراه یدککش جهت ارائه خدمات 1401/09/01 رجوع به آگهی
5969161 مناقصه خرید انواع ولو 1401/08/30 رجوع به آگهی
5968218 مناقصه پروژه آمادسازی سطوح ، رنگ آمیزی و تعمیرات سکوهای میدان گازی 1401/08/30 رجوع به آگهی
5967029 مناقصه خرید انواع ولو 1401/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 321