مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذری شناسایی پتانسیل های معدنی پهنه اکتشافی 1393/10/08 1393/10/29
واگذاری انجام امور پشتیبانی ( حمل و نقل درون و برون شهری ) 1393/02/15 1393/02/21
واگذاری انجام امور پشتیبانی (حمل و نقل درون و برون شهری) 1392/03/04 1392/03/11
واگذاری انجام امور پشتیبانی (حمل و نقل درون و برون شهری) 1392/03/02 1392/03/09
واگذاری انجام امور پشتیبانی (حمل و نقل درون و برون شهری) 1392/02/07 1392/02/14
واگذاری کلیه فعالیت های حمل و نقل 1391/03/21 1391/03/27
واگذاری کلیه فعالیت های حمل و نقل 1391/03/02 1391/03/08
واگذاری فعالیت های حمل و نقل 1391/03/02 1391/03/08
واگذاری انجام امور پشتیبانی (حمل و نقل درون و برون شهری) 1391/02/31 1391/03/08
واگذاری انجام امور پشتیبانی (حمل و نقل درون و برون شهری) خود 1391/01/21 1391/01/29
صفحه 3 از 3