مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل ساختمان سوله 1390/12/07 1390/12/16
واگذاری پیاده رو سازی معابر ناحیه و.. 1390/11/30 1390/12/09
واگذاری پیاده روسازی معابر 1390/11/11 1390/11/19
واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری 1390/11/11 1390/11/20
واگذاری پیاده روسازی معابر - تکمیل ساختمان 1390/11/10 1390/11/19
واگذاری تامین نیروی انسانی شهرداری 1390/10/18 1390/10/27
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1390/10/12 1390/10/22
واگذاری تامین نیروی انسانی - خرید مخازن زباله 1390/09/28 1390/10/07
واگذاری خرید مخازن زباله وترمیم و جدول گذاری معابر وایاب و ذهاب کارکنان 1390/09/02 1390/09/13
واگذاری پروژه خط کشی معابر 1390/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 10 از 15