مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری آماده سازی اراضی - احداث فاز اول ساختمان و... 1391/03/07 1391/03/16
واگذاری بهسازی پیاده رو- جدول گذاری و زیرسازی سایت 1391/01/29 1391/02/07
واگذاری تکمیل ساختمان سوله 1390/12/25 1391/01/09
واگذاری تکمیل ساختمان فرهنگی - بهسازی پیاده رو و... 1390/12/18 1390/12/27
واگذاری تکمیل ساختمان سوله 1390/12/07 1390/12/16
واگذاری پیاده رو سازی معابر ناحیه و.. 1390/11/30 1390/12/09
واگذاری پیاده روسازی معابر 1390/11/11 1390/11/19
واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری 1390/11/11 1390/11/20
واگذاری پیاده روسازی معابر - تکمیل ساختمان 1390/11/10 1390/11/19
واگذاری تامین نیروی انسانی شهرداری 1390/10/18 1390/10/27
صفحه 10 از 16