مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1390/10/12 1390/10/22
واگذاری تامین نیروی انسانی - خرید مخازن زباله 1390/09/28 1390/10/07
واگذاری خرید مخازن زباله وترمیم و جدول گذاری معابر وایاب و ذهاب کارکنان 1390/09/02 1390/09/13
واگذاری پروژه خط کشی معابر 1390/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری تخریب ساختمان - روکش آسفالت معابر- ایاب و ذهاب و.. 1390/07/25 1390/08/09
واگذاری خط کشی خیابان های سطح شهر 1390/06/22 1390/07/06
واگذاری روکش آسفالت معابر 1390/06/17 1390/07/03
واگذاری احداث پارک ، زیرسازی و آسفالت زمین .. 1390/04/29 1390/05/10
واگذاری احداث پارک - ساماندهی ورودی جاده - زیرسازی و آسفالت و... 1390/04/29 1390/05/10
خرید مخلوط و بیس - خرید بالابر هیدرولیکی و... 1390/03/30 1390/04/14
صفحه 11 از 16