مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری روکش آسفالت 1389/08/03 1389/08/13
واگذاری ترمیم پیاده روهای سطح شهر با موزائیک و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر و ... 1389/07/26 1389/08/06
خرید و نصب کفپوش بازیگاه پارکها 1389/06/28 1389/07/11
پروژه آماده سازی اراضی غرب 1389/05/23 1389/06/07
ساماندهی آبهای سطحی 1389/05/18 1389/06/02
خرید و نصب کفپوش 1389/04/12 1389/04/27
واگذاری بیمه تکمیلی 1389/03/11 1389/03/26
تکمیل و توسعه پارک نماز 1389/03/09 1389/03/24
واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت 1389/02/06 1389/02/22
نگهداری فضای سبز 1388/10/09 1388/10/24
صفحه 13 از 16