مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساماندهی آبهای سطحی 1389/05/18 1389/06/02
خرید و نصب کفپوش 1389/04/12 1389/04/27
واگذاری بیمه تکمیلی 1389/03/11 1389/03/26
تکمیل و توسعه پارک نماز 1389/03/09 1389/03/24
واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت 1389/02/06 1389/02/22
نگهداری فضای سبز 1388/10/09 1388/10/24
واگذاری نگهداری فضای سبز 1388/09/11 1388/09/26
واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز 1388/06/31 1388/07/15
خرید لوله اتیلن 1388/06/17 1388/07/01
روکش آسفالت معابر سطح شهر 1388/05/18 1388/06/02
صفحه 13 از 15