مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
روکش آسفالت معابر سطح شهر 1388/05/18 1388/06/02
روکش آسفالت معابر سطح شهر 1388/04/31 1388/05/15
روکش آسفالت سایر سطح شهر 1388/03/25 1388/04/09
واگذاری نگهداری فضای سبز شهرداری 1388/03/06 1388/03/21
واگذاری پروژه احداث ساختمان 1388/02/26 1388/03/10
واگذاری نگهداری فضای سبز شهرداری 1388/02/23 1388/03/07
زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت 1388/02/15 1388/02/30
واگذاری نگهداری فضای سبز 1388/02/13 1388/02/29
واگذاری نگهداری فضای سبز 1388/02/13 1388/02/28
زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت 1388/02/06 1388/02/21
صفحه 14 از 15