مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی زیرسطحی 1398/02/29 1398/03/09
واگذاری اجرای عملیات ادامه مغازه های ابوذر و سرویس بهداشتی و نمازخانه جنب مغازه ها 1398/02/19 1398/02/31
واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری 1398/02/18 1398/02/28
واگذاری عملیات پرکردن سپتیکهای سطح شهر با تانکر 1398/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات پر کردن سپتیکهای سطح شهر با تانکر 1398/02/18 1398/02/28
اجرای عملیات دیوار حایل سنگی 1398/02/18 1398/02/28
واگذاری عملیات اجرای پروژه احداث کانال در سطح شهر و لوله گذاری در خیابان 1398/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات ادامه مغازه ها و سرویس بهداشتی و نمازخانه جنب مغازه ها 1398/02/17 1398/02/31
اجرای عملیات احداث کانال در سطح شهر و لوله گذاری در خیابان 1398/02/17 1398/02/31
واگذاری عملیات پرکردن سپتیکهای سطح شهر با تانکر 1398/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 132