کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398160 مناقصه واگذاری عملیات اجرای آسفالت توپکا استان آذربایجان غربی 1402/09/13 1402/09/18
7376396 مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم 14 باب تقاطع استان آذربایجان غربی 1402/09/06 1402/09/09
7376115 مناقصه خرید انواع لاستیک تایر خودروهای سنگین و نیمه سنگین اداره ماشین آلات استان آذربایجان غربی 1402/09/06 1402/09/09
7369090 مناقصه خرید انواع لاستیک تایر خودروهای سنگین و نیمه سنگین اداره ماشین آلات استان آذربایجان غربی 1402/09/05 1402/09/09
7367049 مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات مراحل اول و دوم 14 باب تقاطع استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7366204 مناقصه خرید انواع لاستیک تایر خودروهای سنگین و نیمه سنگین اداره ماشین آلات استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7366194 مناقصه خرید انواع لاستیک تایر خودروهای سنگین و نیمه سنگین اداره ماشین آلات استان آذربایجان غربی 1402/09/04 1402/09/09
7358507 مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز دیتا استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/08
7352855 مناقصه واگذاری عملیات زیرگذر تقاطع استان آذربایجان غربی 1402/08/29 1402/09/02
7350309 مناقصه واگذاری عملیات زیرگذر استان آذربایجان غربی 1402/08/29 1402/09/02
7300714 مناقصه خریداری 30 عدد پایه دکل و متعلقات و فونداسیون سامانه پایش تصویری استان آذربایجان غربی 1402/08/23 1402/08/28
7299363 مناقصه خریداری 30 عدد پایه دکل و متعلقات و فونداسیون سامانه پایش تصویری استان آذربایجان غربی 1402/08/22 1402/08/28
7273237 مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و پشتیبانی دستگاه GPS برای تعداد 662 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین متعلق به شهرداری (سامانه AVL) استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/18
7272157 مناقصه خرید انواع لاستیک تایر خودروهای سنگین و نیمه سنگین اداره ماشین آلات استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/17
7267418 مناقصه خرید انواع لاستیک تایر خودروهای سبک و نیمه سنگین اداره ماشین آلات استان آذربایجان غربی 1402/08/14 1402/08/17
7265543 مناقصه خرید انواع لاستیک تایر خودروهای سبک و نیمه سنگین اداره ماشین آلات استان آذربایجان غربی 1402/08/13 1402/08/17
7250966 مناقصه تامین 59860 نفر ساعت نیروی انسانی استان آذربایجان غربی 1402/08/08 1402/08/11
7239066 مناقصه اجرای عملیات دستمزدی مربوط به احداث پی سنگی دیوار ، احداث دیوار سنگی، احداث دیوار بلوکی بصورت توپر با استفاده از بلوک و اجرای عملیات نمای دیوار با استفاده از بتن پلاک و کیوم یا سنگ مالون استان آذربایجان غربی 1402/08/06 1402/08/10
7233720 مناقصه اجرای عملیات دستمزدی مربوط به احداث پی سنگی ،دیوار، احداث دیوار سنگی احداث دیوار بلوکی بصورت تویر با استفاده از بلوک و اجرای عملیات نمای دیوار با استفاده از بتن پلاک و کبوم یا سنگ مالون استان آذربایجان غربی 1402/08/03 1402/08/10
7214149 مناقصه انتخاب مشاور - مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر استان آذربایجان غربی 1402/07/29 1402/08/06
صفحه 1 از 131