مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5991980 مناقصه اجرای پروژه رنگ آمیزی مبلمان شامل انواع نیمکت و سطل زباله 1401/09/07 1401/09/10
5991977 مناقصه اجرای پروژه رنگ آمیزی پایه چراغ، پرچم و پایه تابلوهای اسامی معرف، ترافیکی، علائم راهنمایی و رانندگی واقع در معابر و شوراع 1401/09/07 1401/09/10
5991865 مناقصه رنگ آمیزی پل عابر پیاده 1401/09/07 رجوع به آگهی
5982933 مناقصه اجرای پروژه رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده به تعداد 7 دستگاه 1401/09/05 1401/09/10
5982298 مناقصه اجرای پروژه رنگ آمیزی پایه چراغ پرچم و پایه تابلوهای اسامی معرف، ترافیکی 1401/09/05 1401/09/10
5981598 مناقصه اجرای پروژه رنگ آمیزی مبلمان شامل انواع نیمکت و سطل زباله 1401/09/05 1401/09/10
5971424 مناقصه بکارگیری 69 نفر نیروی پاکبان ، راننده پایه یک، مکانیک 1401/09/01 1401/09/03
5970149 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتونی ترافیکی 1401/09/01 1401/09/03
5970148 مناقصه بکارگیری 69 نفر نیروی پاکبان ، راننده پایه یک 1401/09/01 1401/09/03
5963286 مناقصه به کارگیر 69 نفر نیروی پاکبان ، راننده پایه یک ، مکانیک به صورت شرکتی 1401/08/29 1401/09/03
5962269 مناقصه رستوران 1401/08/28 1401/09/03
5958444 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتونی 1401/08/28 1401/09/03
5936639 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتونی 1401/08/21 1401/08/23
5936410 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب دال بتونی 1401/08/21 1401/08/23
5935692 مناقصه اجرای عملیات احداث ادامه کانال سنگی تربیت و پوشش کانال در محدوده شهرداری 1401/08/21 1401/08/23
5934957 مناقصه اجرای پروژه نرده گذاری 1401/08/21 1401/08/23
5932614 مناقصه مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه بهسازی و مقاوم سازی 12 ساختمان 1401/08/19 1401/08/18
5931296 مناقصه اجرای عملیات احداث ادامه کانال سنگی تربیت و پوشش کانال 1401/08/18 1401/08/23
5930343 مناقصه اجرای پروژه نرده گذاری 1401/08/18 1401/08/23
5930312 مناقصه اجرای عملیات احداث ادامه کانال سنگی تربیت و پوشش کانال 1401/08/18 1401/08/23
صفحه 1 از 110