مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث قبر دو طبقه با مصالح 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه احداث تعداد ۲۴۰۰ عدد قبر دو طبقه با مصالح 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه احداث تعداد ۲۴۰۰ عدد قبر دو طبقه با مصالح 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره محل جایگاه های CNG 1400/10/07 1400/10/08
مناقصه واگذاری اجاره محل جایگاه های CNG 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه بهره برداری از جایگاه های CNG 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری یک باب غذاخوری 1400/09/20 1400/09/22
مناقصه واگذاری یک باب غذاخوری 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه واگذاری به صورت اجاره یک باب غذاخوری 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری اجاره محل جایگاه های CNG شهرداری 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه بهره برداری جایگاههای CNG 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه واگذاری 3 مورد اجاره محل جایگاه های CNG شهرداری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری در سطح شهرداری 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه بهره برداری از جایگاههای CNG 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدولگذاری 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه تامین و بکارگیری تعداد 69 نفر نیروی انسانی از قرار (پاکبان، راننده پایه یک، مکانیک) 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه تامین و بکار گیری تعداد ۶۹ نفر نیروی انسانی از قرار (پاکبان، راننده پایه یک مکانیک با رعایت مقررات اداری شهرداری و برابر قانون کار سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱| 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه پاکبان، راننده پایه یک، مکانیک 1400/08/30 1400/09/06
صفحه 1 از 94