مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و راهبری، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی، مکانیکی و ساختمانی 1400/09/21 1400/09/28
مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی، مکانیکی و ساختمانی (امور تاسیساتی) 1400/09/20 1400/09/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری ، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی ، مکانیکی و ساختمانی (امور تاسیساتی) تهران و کرج 1400/09/20 1400/09/28
مناقصه فراخوان ارزیابی شایستگی ارزیابان و مدرسان جایزه ملی کیفیت ایران 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری ، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی ، مکانیکی و ساختمانی (امور تاسیساتی) 1400/07/06 1400/07/12
مناقصه نگهداری و راهبری ، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی ، مکانیکی و ساختمانی 1400/07/06 1400/07/12
مناقصه فراخوان مسابقه ملی طراحی پوستر با شعار چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر 1400/06/20 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی پوستر 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات امور حمل و نقل اداری کارکنان 1400/06/03 1400/06/13
مناقصه خدمات امور حمل و نقل اداری کارکنان خود به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1400/06/03 1400/06/13
مناقصه نگهداری و راهبری ، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی ، مکانیکی و ساختمانی (امور تاسیساتی) 1400/06/02 1400/06/13
مناقصه نگهداری و راهبری ، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی ، مکانیکی و ساختمانی (امور تاسیساتی) 1400/06/02 1400/06/13
مناقصه نگهداری ، بهسازی و مغارسه فضای سبز (باغبانی ) 1400/06/02 1400/06/13
مناقصه نگهداری و راهبری ، تعمیرات تأسیسات حرارتی و برودتی برقی 1400/06/01 1400/06/13
مناقصه امور حمل و نقل 1400/06/01 1400/06/13
مناقصه نگهداری ، بهسازی و مغارسه فضای سبز 1400/06/01 1400/06/13
مناقصه راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری (نمایندگی) 1399/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و راهبری، تعمیرات تاسیسات حرارتی و برودتی برقی، مکانیکی و ساختمانی ( امور تاسیساتی ) 1399/06/05 1399/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری،بهسازی و مغارسه فضای سبز 1399/06/04 1399/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری، تاسیساتی حرارتی و برودتی برقی،مکانیکی و ساختمانی 1399/06/04 1399/06/13
صفحه 1 از 20