مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری و راهبری، تعمیرات تاسیسات حرارتی و برودتی برقی، مکانیکی و ساختمانی ( امور تاسیساتی ) 1399/06/05 1399/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری،بهسازی و مغارسه فضای سبز 1399/06/04 1399/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری، تاسیساتی حرارتی و برودتی برقی،مکانیکی و ساختمانی 1399/06/04 1399/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل اداری کارکنان در استان های تهران تهران و البرز 1399/06/04 1399/06/13
نگهداری و راهبری، تعمیرات تاسیساتی حرارتی و برودتی برقی، مکانیکی و ساختمانی امور تاسیساتی 1399/06/04 1399/06/13
نگهداری ،بهسازی و مغارسه فضای سبز باغبانی 1399/06/04 1399/06/13
خدمات امور حمل و نقل اداری کارکنان خود در استانها به منظور انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری 1399/06/04 1399/06/13
نگهداری و راهبری، تعمیرات تاسیساتی حرارتی و برودتی برقی، مکانیکی و ساختمانی 1399/04/02 1399/04/09
امور حمل و نقل اداری کارکنان سازمان 1399/04/02 1399/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری ،بهسازی و مغارسه فضای سبز 1399/04/01 1399/04/09
صفحه 1 از 38