مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه امور حمل و نقل مجموعه 1400/09/01 1400/09/02
مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مجموعه مرکز بهداشت 1400/08/11 1400/08/13
مناقصه عملیات تکمیلی (فاز۲) ساختمان امحاء زباله و سردخانه جسد 1400/06/25 1400/06/27
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1400/06/11 1400/06/10
مناقصه طرح توسعه فضای آموزشی و کمک آموزشی 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه ساختمان امحاء زباله و سردخانه 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1400/06/03 1400/06/06
مناقصه مناقصه خدمات مشاوره نظارت ساختمان خوابگاه دانشجویی 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل و نصب دستگاههای پکیج پشت بامی (RTP) ـ احداث کامل موتور خانه 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه طرح توسعه فضای آموزشی و کمک آموزشی 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1400/05/13 1400/05/16
مناقصه پروژه تامین برق کلینیک 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی 1400/04/24 1400/04/29
مناقصه تامین نیروی انسانی مشاغل گروه بهیاری و کمک پرستاری 1400/04/04 1400/04/07
مناقصه واگذاری مدیریتی و نگهداری راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1400/03/23 1400/03/24
مناقصه واگذاری مدیریتی،تعمیرونگهداری راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1400/03/20 1400/03/24
مناقصه واگذاری تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 1400/03/11 1400/03/17
مناقصه واگذاری تکمیل پروژه ساختمان خوابگاه دانشجویی 1400/03/10 1400/03/17
مناقصه برونسپاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/02/16 1400/02/21
مناقصه خرید، حمل و نصب بایگانی ریلی 1400/02/16 1400/02/21
صفحه 1 از 14