مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه عایق کاری گرم مخازن 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان نقلیه و پارکینگ عمومی مجتمع خود 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عایق کاری گرم مخازن 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان نقلیه و پارکینگ عمومی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی Gas Detection System 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان نقلیه و پارکینگ عمومی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه انجام خدمات مهندسی و طراحی فاز مهندسی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه جهت احداث ساختمان های مجموعه پژوهش و فن آوری مجتمع 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه انجام خدمات مهندسی و طراحی فاز مهندسی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب و تامین بسته مواد شیمیایی و ارائه خدمات فنی جهت کنترل شرایط آب در گردش برج های خنک کننده 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب و تامین بسته مواد شیمیایی و ارائه خدمات فنی جهت کنترل شرایط آب در گردش برج های خنک کننده 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه احداث قسمتی از فرهنگسرا و باغ موزه 1400/04/13 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تامین متریال و انجام کلیه اقدامات اجرایی مرتبط با افزایش ظرفیت تزریق خوراک مایع به کوره 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تامین متریال و انجام کلیه اقدامات اجرایی مرتبط با افزایش ظرفیت تزریق خوراک مایع 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان های مجموعه پژوهش و فن آوری بصورت PC 1400/03/31 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان های مجموعه پژوهش و فن آوری بصورت PC 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه انجام فساز مهندسی پایه، مهندسی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد احداث ساختمان های مجموعه پژوهش و فن آوری 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه تهیه متریال و اجرای خطوط لوله مربوط به تامین یوتیلیتی مورد نیاز پروژه تصفیه پساب و فیلتراسیون برج های خنک کننده 1400/03/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28