کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7344542 مناقصه سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای HD. LLD.OL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7302324 مناقصه واگذاری سرویس، نگهداری، تعمیر، تأمین و تعویض قطعات و تجهیزات آسانسور واحدهای .HD LLDOL و سه دستگاه بالابر رستوران مرکزی مجتمع استان تهران 1402/08/23 رجوع به آگهی
7286981 مناقصه اجاره ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام عملیات بسته بندی، بارگیری و انبارداری محصولات تولیدی استان تهران 1402/08/18 رجوع به آگهی
6923813 مناقصه تامین تعداد 40 سیلندر دستگاه تنفسی ( مارک دراگر ) استان خوزستان 1402/05/28 رجوع به آگهی
6923516 مناقصه تامین دستگاه آزمایشگاهی Molding Press استان تهران 1402/05/28 رجوع به آگهی
6920298 مناقصه تامین دستگاه آزمایشگاهی Molding Press با برند COLLIN استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6920123 مناقصه تامین programmer siemens استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6920086 مناقصه تامین قطعات یدکی برند “GEA” HEAT EXCHANGERS GASKET استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6919845 مناقصه تامین دستگاه آزمایشگاهی Molding press با برند COLLIN استان خوزستان 1402/05/26 رجوع به آگهی
6919843 مناقصه تامین تعداد 40 سیلندر دستگاه تنفسی (مارک دراگر) استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6888312 مناقصه خرید P/F TENETEC HYDRAULIC TENSION EQUIPMENT SEAL KIT استان تهران 1402/05/18 رجوع به آگهی
6887776 مناقصه خرید UHDE" Hydraulically Operated Valve استان تهران 1402/05/18 رجوع به آگهی
6887770 مناقصه خرید programmer siemens استان تهران 1402/05/18 رجوع به آگهی
6887769 مناقصه تامین قطعات یدکی "GEA" HEAT EXCHANGERS GASKET استان تهران 1402/05/18 رجوع به آگهی
6879500 مناقصه تامین قطعات یدکی "GEA" HEAT EXCHANGERS GASKET استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6879416 مناقصه خرید programmer siemens استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6878643 مناقصه خرید P/F TENETEC HYDRAULIC TENSION EQUIPMENT SEAL KIT استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6878632 مناقصه خرید UHDE" Hydraulically Operated Valve استان تهران 1402/05/16 رجوع به آگهی
6868083 مناقصه تامین ماده شیمیایی (TRIETHYLALUMINIUM (TEAL استان تهران 1402/05/14 رجوع به آگهی
6863241 مناقصه تعداد 38 عدد قطعات برند PARTS FOR "BAKER HUGHES استان تهران 1402/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 64