مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام پروژه احداث ساختمان جدید حراست مجتمع خود 1397/08/15 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه احداث ساختمان جدید حراست 1397/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه احداث ساختمان جدید حراست مجتمع خود 1397/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه تفکیک مسیر ورودی راکتورهای R-2702A و R-2702B واحدالفین 1397/05/30 رجوع به آگهی
پروژه طراحی ، ساخت و نصب خطوط یونیت 27 واحد الفین با لوله های کربن استیل با پوشش داخلی PTFE 1397/05/30 رجوع به آگهی
انجام پروژه تخریب و اجرای مجددد باکس های جمع آوری ضایعات درون مجتمع خود 1397/05/30 رجوع به آگهی
انجام پروژه تفکیک مسیر ورودی راکتور 1397/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه تخریب و اجرای مجدد باکس های جمع آوری ضایعات درون مجتمع 1397/05/27 رجوع به آگهی
پروژه طراحی ، ساخت و نصب خطوط یونیت 27 واحد الفین مجتمع خود با لوله های کربن استیل با پوشش داخلی PTF... 1397/05/27 رجوع به آگهی
پروژه طراحی, ساخت و نصب خطوط یونیت 27 با لوله های کربن استیل با پوشش داخلی PTFE 1397/05/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43