مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات حمل و نقل شرکت 1398/06/20 رجوع به آگهی
مقاوم سازی و توسعه شبکه گاز - به متراژ تقریبی 78 کیلومتر به همراه نصب 375 فقره انشعاب 1398/06/12 رجوع به آگهی
مقاوم سازی و توسعه شبکه گاز به متراژ تقریبی 78 کیلومتر به همراه نصب 375 فقره انشعاب 1398/06/11 رجوع به آگهی
اجرای 76 کیلومتر شبکه گاز و نصب 1060 فقره انشعاب روستاها 1398/06/07 رجوع به آگهی
اجرای 76 کیلومتر شبکه گاز و نصب 1060 فقره انشعاب روستاها 1398/06/06 رجوع به آگهی
توسعه شبکه گاز شهرستان جم و روستاهای تابعه به طول تقریبی 18000 متر به همراه نصب 120 فقره انشعاب 1398/05/16 رجوع به آگهی
خرید ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری در ظرفیت های مختلف جهت گازرسانی به صنایع 1398/05/16 رجوع به آگهی
توسعه شبکه گاز بطول تقریبی 21350 متر و ساخت و نصب 240 فقره انشعاب روکار 1398/05/16 1398/06/17
مقاوم سازی و توسعه شبکه گاز به متراژ تقریبی 44 کیلومتر بهمراه نصب 350 فقره انشعاب 1398/05/15 1398/06/11
مقاوم سازی ایستگاهها 1398/05/15 1398/06/11
صفحه 5 از 89