مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث 2500 فقره انشعاب پلی اتیلن 1387/08/11 1387/08/26
واگذاری احداث 2500 فقره انشعاب پلی اتیلن 1387/08/01 1387/08/16
واگذاری اجرای شبکه گاز رسانی پلی اتیلن 1387/07/14 1387/07/28
واگذاری اجرای شبکه گاز رسانی پلی اتیلن و فولادی 1387/07/08 1387/07/23
واگذاری اجرای شبکه گاز رسانی پلی اتیلن 1387/06/20 1387/07/04
واگذاری اجرای خط تغذیه فولادی شهر 1387/06/11 1387/06/26
واگذاری پروژه تهیه مصالح، ترمیم و بازسازی آسفالت و موزائیک مسیر شبکه و انشعابات گاز 1387/05/13 1387/05/28
واگذاری پروژه تهیه مصالح، ترمیم و بازسازی آسفالت و موزائیک 1387/05/03 1387/05/18
واگذاری اجرای خط تغذیه فولادی 1387/05/02 1387/05/17
واگذاری اجرای خط انتقال گاز 1387/05/02 1387/05/17
صفحه 78 از 83