مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه امور حمل و نقل 1396/05/02 1396/05/04
مناقصه تامین یک دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ 1395/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی و حفاظت 1395/10/12 1395/10/14
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1395/10/12 1395/10/14
مناقصه انجام امور خدماتی و حفاظت 1395/10/11 1395/10/14
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1395/10/11 1395/10/14
مناقصه عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی جهت تامین سوخت نیروگاه 1395/09/02 1395/09/03
مناقصه عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی جهت تامین سوخت نیروگاه 1395/08/27 1395/09/03
مناقصه عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی 1395/07/27 1395/08/08
مناقصه استعلام بهاء جهت تامین یک دستگاه روتر سیسکو 1395/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه استعلام بهاء جهت تامین یک دستگاه UPS 3kwa 1395/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی جهت تامین سوخت نیروگاه 1394/12/15 1394/12/19
مناقصه عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی 1394/12/13 1394/12/19
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1394/10/05 1394/10/09
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1394/10/05 1394/10/09
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت 1394/10/05 1394/10/09
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت 1394/10/02 1394/10/09
مناقصه واگذاری عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه 1394/10/02 1394/10/05
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1394/10/02 1394/10/09
مناقصه واگذاری عملیات شستشو و رسوب زدایی چاه های زمین گرمایی 1394/10/01 1394/10/05
صفحه 1 از 11