مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی و بهسازی و احداث دیوار حفاظتی مناطق آسیب دیده در سطح استان 1398/11/02 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر 1398/11/02 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سردهنه آببندان کلاگر سرا فریدونکنار 1398/11/02 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی سد 1398/11/02 1398/11/05
واگذاری سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و... 1398/10/30 1398/11/03
عنوان طرح:تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی - از طریق تامین منابع مالی, طراحی, تدارکات, اجرا و بهره بردا... 1398/10/22 رجوع به آگهی
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تدارکات، اجرا و بهره برداری 1398/10/22 1398/10/25
اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاه‌های هیدرومتری تخریب شده در اثر سیلاب رودخانه‌ها 1398/10/14 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات برق‌رسانی به مخزن 25‌هزار مترمکعبی 1398/10/14 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی سد انحرافی سگیری - اکاره‌بند (فاز 1) 1398/10/14 1398/10/18
صفحه 1 از 67