مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5966218 مناقصه اجرای طرح لایروبی و بازگشایی رودخانه 1401/08/29 رجوع به آگهی
5966217 مناقصه بهره برداری و برداشت مصالح مازاد رودخانه ای 1401/08/29 1401/09/01
5960914 مناقصه بهره برداری و لایروبی از مصالح مازاد رودخانه ای و ساماندهی رودخانه تا ابتدای مصب دریا 1401/08/28 رجوع به آگهی
5957035 مناقصه فراخوان بهره برداری و برداشت مصالح مازاد رودخانه 1401/08/26 1401/09/01
5957028 مناقصه آگهی بهره برداری و لایروبی از مصالح مازاد رودخانه ای و ساماندهی رودخانه تا ابتدای مصب دریا 1401/08/26 رجوع به آگهی
5932657 مناقصه بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی سرشاخه گیر -عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای، رودخانه 1401/08/19 1401/08/23
5932254 مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای 1401/08/18 رجوع به آگهی
5907180 مناقصه بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی-لایروبی و بهسازی -عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه 1401/08/11 1401/08/14
5868498 مناقصه بهره برداری از خاک مازاد، لایروبی و بهسازی 1401/08/05 رجوع به آگهی
5825617 مناقصه لایروبی و بهسازی آببندان 1401/07/28 رجوع به آگهی
5813843 مناقصه بهره برداری از خاک مازاد ، لایروبی و بهسازی آببندان 1401/07/28 رجوع به آگهی
5798595 مناقصه خرید ، طراحی و نصب و بهره برداری تجهیزات سیستم هوشمند امنیتی 1401/07/24 1401/07/26
5796587 مناقصه خرید، طراحی و نصب و بهره برداری تجهیزات سیستم هوشمند امنیتی طرحهای شرکت آب 1401/07/23 1401/07/26
5792838 مناقصه خرید ، طراحی و نصب و بهره برداری تجهیزات سیستم هوشمند امنیتی طرح های شرکت اب 1401/07/21 1401/07/26
5760810 مناقصه لایروبی و بهسازی آببندان 1401/07/16 رجوع به آگهی
5758160 مناقصه بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی رودخانه 1401/07/12 رجوع به آگهی
5758157 مناقصه لایروبی و بهسازی آببندان 1401/07/12 رجوع به آگهی
5752357 مناقصه بهره برداری از مصالح رودخانه ای و خاک مازاد در روستا- لایروبی و بهسازی آببندان- عملیات ساماندهی و بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه 1401/07/11 رجوع به آگهی
5672327 مناقصه واگذاری احداث دیوار حفاظتی رودخانه 1401/06/19 1401/06/21
5671278 مناقصه احداث دیوار حفاظتی رودخانه کورکورسر در محدوده روستا 1401/06/19 1401/06/21
صفحه 1 از 52