مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات حفاظتی و امنیتی از دارائیها و ساختمان های تحت پوشش بنیاد(مرکز حراست) 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه تامین امنیت و حفاظت از دارایی ها و ساختمان های تحت پوشش 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه تامین امنیت و حفاظت از دارایی ها و ساختمان های تحت پوشش 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمت بیمه جامع درمان ایثارگران تحت پوشش 1400/09/25 1400/09/30
مناقصه خرید خدمت بیمه جامع درمان جامعه 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه خرید خدمت بیمه جامع درمان ایثارگران تحت پوشش 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه واگذاری انجام کلیه امورات مرتبط با حمل و نقل مختص مأموریت های درون شهری پرسنل 1400/08/14 1400/08/15
مناقصه خرید خدمت بیمه جامع درمان ایثارگران تحت پوشش 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه واگذاری انجام کلیه امورات مرتبط با حمل و نقل مختص مأموریت های درون شهری پرسنل 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه انجام کلیه امورات مرتبط با حمل و نقل مختص مأموریت های درون شهری پرسنل 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه خرید خدمت بیمه جامع درمان ایثارگران تحت پوشش 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه خرید خدمت بیمه جامع درمان 1400/08/10 1400/08/15
مناقصه خرید دستگاه اتوکلاو رومیزی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی نیروهای خدماتی 1400/04/06 1400/04/10
مناقصه خرید خدمات پذیرایی و نظافت 1400/03/03 1400/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی، پذیرایی و نظافت 1400/03/03 1400/03/03
مناقصه خرید خدمات پذیرایی و نظافت 1400/03/01 1400/03/06
مناقصه برگزاری خدمات پذیرایی و نظافت 1400/02/29 1400/02/30
مناقصه انجام ایاب و ذهاب مرتبط با ماموریت های درون شهری 1400/02/25 1400/02/28
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی ساختمانهای تحت پوشش 1400/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20