مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث سرویس بهداشتی ایستگاه استقبال از زائر 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سرویس بهداشتی ایستگاه 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی ایستگاه زائر منطقه ده مشهد مقدس 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه احداث پیاده رو تقاطع غیر همسطح 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه واگذاری احداث پیاده رو تقاطع غیر همسطح نمایشگاه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پیاده رو تقاطع غیر همسطح نمایشگاه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پیاده رو تقاطع غیر همسطح نمایشگاه 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث سرویس بهداشتی ایستگاه زائر 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی تاسیسات برقی سطح منطقه 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی وتاسیسات برقی سطح منطقه 1400/06/25 1400/07/08
مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی کانال بزرگراه 1400/06/15 1400/06/27
مناقصه احداث پارک محلی 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه احداث و اصلاح هندسی بلوار 1400/05/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پارک محلی 1400/05/25 1400/06/06
مناقصه احداث و اصلاح هندسی بلوار 1400/05/25 1400/06/06
مناقصه تنظیف، رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند و رفع سد معبر 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف، رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند 1400/05/17 1400/05/26
مناقصه تنظیف، رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند و رفع سد معبر منطقه 1400/05/17 1400/05/26
مناقصه تنظیف، رفت و روب، جمع آوری و حمل پسماند و رفع سد معبر 1400/05/13 1400/05/26
صفحه 1 از 27