مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمان های حوزه ستادی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات راهبری، نگهداری ، سرویس و تعمیر آسانسور های حوزه ستادی وزارت صمت 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه انجام خدمات مربوط به راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمانهای حوزه ستادی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مربوط به راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمان 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات راهبری، نگهداری ، سرویس و تعمیر آسانسور های حوزه ستادی وزارت صمت 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسور 1400/08/03 1400/08/06
مناقصه واگذاری مدیریت پسماندهای صنعتی 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمان های 1400/08/03 1400/08/06
مناقصه شبکه جمع آوری فاضلاب، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه 1400/07/26 1400/07/27
مناقصه انجام تامین مصالح و اجرای شبکه جمع آوری، انتقال فاضلاب، ساخت و اجرای ایستگاه پمپاژ، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب و ساخت چاه تراشه جذبی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تامین مصالح و اجرای شبکه جمع آوری، انتقال فاضلاب، ساخت و اجرای ایستگاه پمپاژ، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب و ساخت چاه تراشه جذبی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مربوط به امور حمل و نقل حوزه ستادی 1400/06/23 1400/06/23
مناقصه واگذاری مربوط به امور حمل و نقل حوزه ستادی 1400/06/21 1400/06/23
مناقصه تامین خودروی سواری 1400/06/20 1400/06/23
مناقصه واگذاری مربوط به امور حمل و نقل حوزه ستادی 1400/05/19 1400/05/20
مناقصه تامین 72 دستگاه خودرو سواری 1400/05/18 1400/05/20
مناقصه انجام امور خدمات عمومی 1400/05/18 1400/05/20
مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمان ها 1399/08/18 1399/08/20
مناقصه خدمات راهبری، نگهداری ، سرویس و تعمیر آسانسور های 1399/08/17 1399/08/20
مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیر آسانسورهای ساختمان های حوزه ستادی 1399/08/17 1399/08/20
صفحه 1 از 22