مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و اجرای آسفالت استاندارد 1398/10/14 1398/10/17
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و اجرای آسفالت استاندارد محوطه مدارس 1398/10/12 1398/10/17
تکمیل مدرسه 1398/08/23 1398/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان اداره کل 1398/08/23 1398/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 1398/08/23 1398/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مجتمع فرهنگی اردوگاه شهید باهنر منطقه 1 تهران 1398/08/23 1398/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای استاندارد سازی سیستمهای گرمایشی مدرسه 17 شهریورمنطقه 8 تهران 1398/08/23 1398/08/29
تکمیل سالن اردوگاه 1398/08/23 1398/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل سرویس بهداشتی مدرسه مکتب الزهراء اسلامشهر 1398/08/23 1398/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه خیری بنیاد علوی شهرک الهیه شهرقدس 1398/08/23 1398/08/29
صفحه 1 از 39