مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5974150 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای "خرید و حمل تجهیزات کلاسی، آموزشی و اداری جهت استفاده در مدارس سطح استان 1401/09/01 1401/09/08
5972351 مناقصه خرید و حمل تجهیزات کلاسی ، آموزشی و اداری 1401/09/01 1401/09/08
5966482 مناقصه خرید و حمل تجهیزات کلاسی آموزشی و اداری 1401/08/30 1401/09/08
5952642 مناقصه تهیه، تحویل و اجرای آسفالت استاندارد محوطه فضاهای آموزشی و پرورشی 1401/08/25 1401/08/29
5952633 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه، تحویل و اجرای آسفالت استاندارد محوطه فضاهای آموزشی و پرورشی 1401/08/25 1401/08/29
5952074 مناقصه تهیه و اجرای آسفالت استاندارد فضاهای آموزشی 1401/08/25 1401/08/29
5949871 مناقصه تهیه و اجرای آسفالت استاندارد فضاهای آموزشی 1401/08/24 1401/08/29
5890869 مناقصه احداث مدرسه 1401/08/07 1401/08/10
5867414 مناقصه احداث مدرسه 1401/08/05 1401/08/10
5867412 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مدرسه 1401/08/05 1401/08/10
5867167 مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات مقدماتی ( مرحله اول ) و تهیه طرح اجرایی ( مرحله دوم ) نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1401/08/05 1401/08/09
5865050 مناقصه مطالعات مقدماتی ( مرحله اول ) و تهیه طرح اجرایی ( مرحله دوم ) 1401/08/04 1401/08/09
5847726 مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات مقدماتی ( مرحله اول ) و تهیه طرح اجرایی ( مرحله دوم ) نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1401/08/03 1401/08/09
5814963 مناقصه تهیه، تحویل و اجرای آسفالت استاندارد محوطه فضاهای آموزشی و پرورشی 1401/07/28 1401/08/02
5814725 مناقصه تهیه، تحویل و اجرای آسفالت استاندارد محوطه فضاهای آموزشی و پرورشی 1401/07/28 1401/08/02
5812032 مناقصه تهیه، تحویل و اجرای آسفالت 1401/07/27 1401/08/02
5810881 مناقصه تهیه، تحویل و اجرای آسفالت استاندارد محوطه فضاهای آموزشی و پرورشی 1401/07/27 1401/08/02
5805998 مناقصه تهیه، تحویل و اجرای آسفالت استاندارد محوطه فضاهای آموزشی و پرورشی 1401/07/26 1401/08/02
5754484 مناقصه انجام امور حمل و نقل کارکنان 1401/07/12 1401/07/17
5753855 مناقصه خدمات حمل و نقل نظارتی کارکنان اداره کل نوسازی مدارس 1401/07/11 1401/07/17
صفحه 1 از 49