مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قیر 1397/11/23 1397/11/24
واگذاری خرید و اجرای عایق پیش ساخته رطوبتی و خرید قیر استاندارد 1397/11/10 1397/11/13
خرید خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای ساختمان دبیرستان 1397/11/09 1397/11/11
واگذاری خرید و اجرای عایق پیش ساخته رطوبتی و خرید قیر استاندارد در ازای تحویل حواله و کیوم تاتوم 1397/11/09 1397/11/13
تخریب و بازسازی مدرسه 1397/11/04 1397/11/07
احداث مدرسه و تکمیل مدرسه 1397/11/04 1397/11/07
تکمیل مدرسه-تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه-تکمیل یک باب مدرسه 1397/11/04 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات نمازخانه و تجهیزات هوشمندسازی 1397/10/20 1397/10/24
خرید تجهیزات رایانه ای بطور کامل جهت مدارس مقاطع تحصیلی سطح استان _ خرید تجهیزات کلاسی اداری مدارس م... 1397/10/20 1397/10/24
خرید تجهیزات استاندارد آموزشی و کمک آموزشی 1397/10/20 1397/10/24
صفحه 1 از 28