مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات استاندارد آموزشی و کمک آموزشی و گرمایشی - سرمایشی 1398/01/29 1398/02/04
خرید تجهیزات استاندارد آموزشی و کمک آموزشی و گرمایشی - سرمایشی 1398/01/28 1398/02/04
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدرسه ، تخریب و بازسازی مدرسه ، تکمیل مدرسه ، احداث مدرسه 15 کلاسه و.... 1398/01/17 1398/01/20
تکمیل مدرسه و تخریب و بازسازی مدرسه 1398/01/17 1398/01/20
تخریب و بازسازی مدرسه ـ تکمیل مدرسه 1398/01/17 1398/01/20
تکمیل مدرسه - تکمیل سالن چندمنظوره - تکمیل سالن ورزشی 1398/01/17 1398/01/20
تکمیل مدرسه 12 کلاسه 1398/01/17 1398/01/20
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدرسه، تخریب و بازسازی مدرسه، تکمیل مدرسه و ... 1397/12/28 1398/01/20
واگذاری تکمیل مدرسه، تکمیل سالن ورزشی، احداث مدرسه، تخریب و بازسازی مدرسه، تکمیل دیوار حائل بتنی مدر... 1397/12/16 1397/12/18
خرید تجهیزات استاندارد آموزشی و کمک آموزشی: کمک آموزشی (رایانه ای)-کمک آموزشی (دستگاه تراش cnc) 1397/12/16 1397/12/18
صفحه 1 از 30