مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور 1400/10/27 1400/11/06
مناقصه واگذاری - اجرای عملیات تکمیل واریانت - اجرای عملیات بهسازی و آسفالت راه - اجرای عملیات تکمیل ساختمان و محوطه -اجرای عملیات تکمیل احداث پایگاه انتقال خون - اجرای عملیات احداث خانه عالی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه واگذاری - اجرای عملیات تکمیل واریانت - اجرای عملیات بهسازی و آسفالت راه - اجرای عملیات تکمیل ساختمان و محوطه -اجرای عملیات تکمیل احداث پایگاه انتقال خون - اجرای عملیات احداث خانه عالی 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه اجرای عملیات تکمیل احداث پایگاه 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان و محوطه 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه اجرای عملیات احداث خانه 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه عملیات بهسازی و آسفالت راه 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه اجرای عملیات تکمیل واریانت محور 1400/10/08 1400/10/18
مناقصه اجرای عملیات تعریض جاده قدیم - اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه اجرای عملیات تعریض جاده قدیم 1400/09/25 1400/10/02
مناقصه اجرای عملیات بهسازی و ایمنی محور 1400/09/25 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور 1400/09/25 1400/10/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه طرح نهضت ملی مسکن جهت ساخت واحدهای مسکونی 1400/09/21 1400/09/27
مناقصه اجرای عملیات تکمیل کتابخانه - اجرای عملیات احداث پل در خیابان منتهی به زمین ورزشی - اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور 1400/09/13 1400/09/22
مناقصه واگذاری جهت ساخت واحدهای مسکونی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جهت ساخت واحدهای مسکونی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تکمیل کتابخانه 1400/09/13 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث پل در خیابان منتهی به زمین ورزشی 1400/09/13 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی و تعریض محور املش - رانکوه 1400/09/13 1400/09/22
مناقصه اجرای عملیات پروژه 200 واحدی 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23