مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امورات خدمات شهری شهر 1396/03/10 1396/03/16
مناقصه پروژه فاز یک تکمیلی 17 هکتاری 1396/03/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امورات خدمات شهری شهر 1396/03/02 1396/03/16
مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی 1396/02/18 1396/02/23
مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی 1396/02/11 1396/02/23
مناقصه انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری شهر 1395/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث جایگاه احشام شهر 1395/10/06 1395/10/11
مناقصه احداث جایگاه احشام شهر 1395/10/06 1395/10/11
مناقصه انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری 1395/10/06 1395/10/11
مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی 1395/10/06 1395/10/11
مناقصه پروژه طراحی و احداث آبنمای موزیکال هم سطح شهرداری 1395/10/06 1395/10/11
مناقصه پروژه احداث جایگاه احشام شهر 1395/09/29 1395/10/11
مناقصه انتخاب سرمایه گذار مجتمع تجاری 1395/09/29 1395/10/11
مناقصه پروژه جدول گذاری، احداث کانیو پیاده روسازی 1395/09/29 1395/10/11
مناقصه پروژه طراحی و احداث آبنمای موزیکال 1395/09/29 1395/10/11
مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی) 1395/09/09 1395/09/16
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 1395/09/09 1395/09/16
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز 1395/09/02 1395/09/16
مناقصه تامین نیروی انسانی 1395/09/02 1395/09/16
مناقصه پروژه بازسازی و بهسازی کامل پارک 1395/09/02 1395/09/07
صفحه 1 از 12