مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیرسازی و فنس کشی و چمن مصنوعی شهر ریز (شهرستان جم) 1398/10/19 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ساحلی کنگان 1398/10/19 1398/10/21
احداث چمن مصنوعی ش 1398/10/19 1398/10/21
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی - احداث چمن مصنوعی - احداث زیرسازی و فن کشی و چمن مصنوعی شهر - احداث ز... 1398/10/17 1398/10/21
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی - احداث چمن مصنوعی - احداث زیرسازی و فن کشی و چمن مصنوعی - احداث زمین... 1398/10/16 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری اماکن ورزشی در سطح استان بوشهر 1398/07/22 1398/07/23
حفظ و نگهداری اماکن ورزشی در سطح استان به مساحت 330 هزار متر مربع 1398/07/20 1398/07/22
حفظ و نگهداری اماکن ورزشی در سطح استان به مساحت 330 هزار متر مربع 1398/07/17 1398/07/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری ورزشگاه شهید مهدوی 1398/06/20 1398/06/21
حفظ و نگهداری ورزشگاه 15000 نفری 1398/06/17 1398/06/21
صفحه 1 از 16