مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن سقف کوتاه شهر 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث استخر سرپوشیده دیر 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه احداث خوابگاه ورزشکاران 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث استخر سرپوشیده ریز 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن سقف کوتاه آبدان 1400/10/02 1400/10/04
مناقصه واگذاری احداث سالن سقف کوتاه - احداث سالن سقف - احداث خوابگاه ورزشکاران و ... 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث سالن سقف کوتاه - احداث سالن سقف - احداث خوابگاه ورزشکاران و ... 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در احداث پروژه ها - احداث چمن مصنوعی - احداث پیست موتور سواری 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه مشارکت در احداث پیست موتور سواری 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث چمن مصنوعی روستای شلدان در راستای ماده 23 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث چمن مصنوعی میرعلمدار بوشهر در راستای ماده 23 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث ساختمان فرهنگی و ورزشی 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه مشارکت در احداث چمن مصنوعی روستای 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه مشارکت در احداث چمن مصنوعی روستای 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث چمن مصنوعی روستای گمارون در راستای ماده 23 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ونصب سیستم های سرمایشی اماکن ورزشی 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه تهیه و نصب سیستم های سرمایشی اماکن ورزشی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کامل پروژه احداث چمن مصنوعی روستای کوهک در راستای ماده 23 (احداث با هزینه پیمانکار) 1400/08/26 1400/08/27
مناقصه واگذاری کامل پروژه احداث چمن مصنوعی 1400/08/26 1400/08/27
مناقصه واگذاری کامل پروژه احداث چمن مصنوعی 1400/08/25 1400/08/27
صفحه 1 از 19