مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل عملیات اجرایی مسکن مهر 1399/08/07 1399/08/17
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی 1399/07/23 1399/08/10
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی 1399/07/22 1399/08/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سرای محله برازجان 1399/07/12
تکمیل سرای محله برازجان 1399/07/06 رجوع به آگهی
تکمیل سرای محله 1399/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی مساحت 1001/98 مترمربع 1399/06/04 1399/06/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث تقاطع غیرهمسطح بی بی حبش در شهرستان کنگان 1399/05/26
احداث تقاطع غیر همسطح 1399/05/20 1399/05/26
احداث تقاطع غیر همسطح 1399/05/20 1399/05/26
صفحه 1 از 69