مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5973619 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث260 واحد طرح نهضت ملی مسکن 1401/09/01 1401/09/08
5972553 مناقصه پروژه احداث 260 واحدی طرح نهضت ملی مسکن 1401/09/01 1401/09/22
5968063 مناقصه پروژه احداث 260 واحدی طرح نهضت ملی مسکن 1401/08/30 1401/09/08
5896599 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی توسعه 1401/08/08 1401/08/16
5896250 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان بخشداری 1401/08/08 1401/08/16
5896249 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری 1401/08/08 1401/08/16
5895121 مناقصه احداث سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری 1401/08/08 1401/08/16
5895117 مناقصه اصلاح روانگرایی زمین ساختمان 1401/08/08 1401/08/16
5893464 مناقصه توسعه فرمانداری-تکمیل ساختمان-احداث سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری - اصلاح روانگرایی زمین ساختمان 1401/08/08 1401/08/16
5891029 مناقصه توسعه فرمانداری - تکمیل ساختمان بخشداری - احداث سالن نمایش مجتمع فرهنگی و هنری و ... 1401/08/07 1401/08/16
5890922 مناقصه توسعه فرمانداری - تکمیل ساختمان بخشداری - احداث سالن نمایش مجتمع فرهنگی 1401/08/07 1401/08/16
5845075 مناقصه تکمیل تعریض و بهسازی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5804682 مناقصه تکمیل، تعریض و بهسازی 1401/07/25 1401/08/02
5801947 مناقصه تکمیل تعریض و بهسازی 1401/07/25 1401/08/02
5798141 مناقصه تکمیل تعریض و بهسازی 1401/07/24 1401/08/02
5797453 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی تکمیل بخشداری 1401/07/23 1401/07/30
5797447 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی تکمیل فرمانداری 1401/07/23 1401/07/30
5797442 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی تکمیل بخشداری آبپخش 1401/07/23 1401/07/30
5796026 مناقصه تکمیل بخشداری 1401/07/23 1401/07/30
5796012 مناقصه تکمیل بخشداری -تکمیل فرمانداری 1401/07/23 1401/07/30
صفحه 1 از 43