مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری ورزشگاه های 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی 1400/10/04 1400/10/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تعمیر و نگهداری ورزشگاه های 1400/10/03 1400/10/06
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی 1400/09/25 1400/09/30
مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده شهرک 1400/05/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث استخر سرپوشیده 1400/05/07 1400/05/11
مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده شهرک 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث استخر سر پوشیده 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه استخر سرپوشیده شهرک 1400/04/17 1400/04/21
مناقصه عملیات احداث استخر سر پوشیده 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات قراردادی اشخاص حقوقی (شرکتی) 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات قراردادی اشخاص حقوقی (شرکتی) 1400/03/20 1400/03/23
مناقصه عملیات تکمیل استخر مجموعه ورزشی 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر مجموعه ورزشی بانوان کبودراهنگ 1400/03/17 1400/03/20
مناقصه عملیات تکمیل استخر مجموعه ورزشی 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی باستانی 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث سالن ورزشی 1400/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10