مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات راهداری محورهای محدوده منطقه شهرستان 1391/06/29 1391/07/05
مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی پل 5 دهانه 20 متری 1391/03/23 1391/03/27
مناقصه واگذاری احداث راه روستایی 1391/03/23 1391/03/30
مناقصه واگذاری لکه گیری و چاله پرکنی محورهای حوزه استحفاظی شهرستان 1391/03/09 1391/03/13
مناقصه واگذاری آسفالت محدوده 1391/02/16 1391/02/19
مناقصه واگذاری تعمیر پل یک دهانه هشت متری 1391/02/16 1391/02/19
مناقصه واگذاری عملیات لکه گیری و آسفالت حوزه 1391/02/14 1391/02/22
مناقصه واگذاری بهسازی راه روستایی 1391/02/09 1391/02/09
مناقصه واگذاری اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت بیندر و توپکای جاده 1391/01/21 1391/01/27
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تعریض دو دستگاه پل یک دهانه 1391/01/21 1391/01/28
مناقصه واگذاری خط کشی سرد آزادراه 1391/01/16 1391/01/22
مناقصه واگذاری خط کشی سرد راه های استان 1391/01/16 1391/01/22
مناقصه واگذاری تکمیل عملیات راه روستایی 1390/12/20 1390/12/22
مناقصه واگذاری انجام خدمات اسکن تهیه فایل کامپیوتری و میکروفیلم 1390/12/20 1390/12/22
مناقصه واگذاری اجرای عملیات آنتن اتصال کنارگذر اهر 1390/12/15 1390/12/18
مناقصه واگذاری خط کشی سرد در محورهای شهرستان های نیمه شمالی استان 1390/12/07 1390/12/11
مناقصه واگذاری بهسازی وشن ریزی 1390/12/02 1390/12/06
مناقصه واگذاری اجرای عملیات کاشت و نگهداری 45 هکتار انواع درخت و اجرای آبیاری تحت فشار 1390/11/11 1390/11/15
مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث پل 1390/11/06 1390/11/10
مناقصه طراحی و اجرای روشنایی 1390/10/29 1390/11/05
صفحه 1 از 19