مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی قطعه سوم باند دوم محور و نظارت عالیه و کارگاهی بهسازی محور 1397/11/29 رجوع به آگهی
اجاره قطعه زمین به مساحت 100.000 مترمربع قسمتی از پلاک ثبتی 4210 فرعی مجزی شده از یک فرعی از 18834 ا... 1397/11/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی قطعه سوم باند دوم محور و نظارت عالیه و کارگاهی بهسازی محور 1397/11/28 رجوع به آگهی
تکمیل ساختمان و موتورخانه بلوک مجتمع اداری / تکمیل راه 1397/11/25 1397/12/01
تکمیل راه - تکمیل محور - تکمیل ساختمان و موتورخانه بلوک یک مجتمع اداری 1397/11/17 رجوع به آگهی
فراخوان تکمیل راه ، تکمیل محور و تکمیل ساختمان و موتورخانه بلوک یک مجتمع اداری 1397/11/16 رجوع به آگهی
بازگشایی محور سد، احداث جاده دسترسی به ایستگاه راه آهن، تکمیل و آسفالت روستاها 1397/11/14 1397/11/20
تکمیل زیرسازی محور - تکمیل راه روستایی 1397/11/14 1397/11/20
واگذاری احداث جاده دسترسی به ایستگاه راه آهن و بازگشایی محور و تکمیل راه روستایی و تکمیل محور... 1397/11/10 رجوع به آگهی
ارائه حفاظت فیزیکی و نگهبانی و آزاد سازی اراضی تحت تصدی و تملک 1397/11/10 1397/11/16
صفحه 1 از 144