مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل و احداث باند دوم محور - احداث دوربرگردان 1398/06/17 1398/06/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات حفاری، اجرای تیرها و ستون ها،سرستون... 1398/06/10 1398/06/21
تکمیل عملیات اجرایی احداث باند دوم 1398/05/28 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات اجرایی احداث باند دوم 1398/05/27 رجوع به آگهی
احداث پل های قطعه دوم حدفاصل کیلومتر 000+ 10 تا 500+ 13 محور 1398/05/23 1398/05/30
تکمیل عملیات آماده سازی اراضی هفت هکتاری - تکمیل محور 1398/05/20 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات آماده سازی اراضی هفت هکتاری - تکمیل محور 1398/05/19 رجوع به آگهی
احداث و تکمیل محور 1398/05/19 1398/05/26
خرید خدمات مشاوره نظارت بر تکمیل پروژه احداث پل و تکمیل زیرسازی و ابنیه حرمه 1398/05/19 رجوع به آگهی
احداث و تکمیل محور و بهسازی و آسفالت و احداث محور و تکمیل و آسفالت محور و ... 1398/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 152