مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات روسازی باند دوم 1400/10/28 1400/10/27
مناقصه تکمیل زیرسازی و احداث ابنیه 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه عملیات آماده سازی معابر اراضی 1400/10/27 1400/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان اداره راه و شهرسازی 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه اجرای عملیات آماده سازی اراضی 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه نظارت بر اجرای آماده سازی اراضی اقدام ملی پلاک 331 اصلی کوهبنان 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای جرای باقیمانده عملیات آماده سازی 1400/10/07 1400/10/13
مناقصه احداث باند دوم محور - تکمیل زیرسازی و احداث ابنیه - فنی قطعه اول باند دوم محور 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه احداث باند دوم محور 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه توسعه کتابخانه عمومی 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه تکمیل ساختمان اداره راه و شهرسازی 1400/09/20 1400/09/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای جرای باقیمانده عملیات آماده سازی معابر 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای محوطه سازی پروژه مسکن مهر فرهنگیان سیرجان 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات آماده سازی معابر 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه مسجد سایت مسکن مهر 1400/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث پاسگاه انتظامی سیرچ (احداث سوله 1400/04/04 1400/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای کلیه پروژه ها.مدیریت سبز عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان 1400/04/04 1400/04/09
مناقصه احداث پاسگاه انتظامی(احداث سوله ایست بازرسی ) 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت سبز عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان 1400/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه {۰۲۰} مطالعه و کمک بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (احداث مدرسه ۱۸ کلاسه ) 1400/03/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100