مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5950996 مناقصه تهیه و نصب بلوکهای ترافیکی جدا کننده(نیوجرسی)در محور 1401/08/24 1401/08/29
5918528 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و احداث ابنیه فنی 1401/08/15 1401/08/21
5803670 مناقصه نظارت بر احداث پروژه مجتمع تجاری 1401/07/25 1401/07/30
5714407 مناقصه امکان سنجی و برنامه کسب و کار مجموعه چند عملکردی زمین 1401/06/30 1401/07/07
5709180 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و احداث ابنیه فنی 1401/06/28 1401/07/04
5708743 مناقصه انجام خدمات نظارت بر تکمیل مجتمع های اداری و سالن ورزشی 1401/06/28 1401/07/04
5654647 مناقصه امکان سنجی و برنامه کسب و کار مجموعه چند عملکردی زمین 1401/06/14 1401/06/19
5653760 مناقصه نظارت بر پروؤه مجتمع فرهنگی هنری (کتابخانه ) 1401/06/13 1401/06/19
5652037 مناقصه احداث مرکز جامع خونگیری (نظارت براحداث مرکز خونگیری (اسکلت)) 1401/06/13 1401/06/19
5641417 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل باند دوم محور 1401/06/09 1401/06/16
5562424 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و احداث ابنیه فنی قطعه اول باند دوم 1401/05/15 1401/05/24
5534190 مناقصه محوطه سازی پروژه های مسکن مهر 1401/05/09 1401/05/15
5413926 مناقصه عملیات تکمیل و ترمیم قنات 1401/04/06 1401/04/12
5413705 مناقصه تکمیل زیرسازی و احداث ابنیه فنی قطعه اول باند دوم محور 1401/04/06 1401/04/12
5364757 مناقصه ارائه خدمات حرفه ای مالی، حسابداری، کنترلی و نظارتی 1401/03/27 1401/04/01
5361862 مناقصه اجرای عملیات آماده سازی اراضی شمال 120 هکتاری 1401/03/25 1401/03/31
5361856 مناقصه تکمیل عملیات آماده سازی سایتهای 57،42،14 هکتاری مسکن مهر 1401/03/25 1401/03/31
5360161 مناقصه احداث باند دوم 1401/03/25 1401/04/02
5356582 مناقصه اجرای عملیات آماده سازی اراضی 1401/03/24 1401/03/30
5356573 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای محوطه سازی پروژه های مسکن مهر 1401/03/24 1401/03/30
صفحه 1 از 104