مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987751 مناقصه ارایه الگوی مناسب سیما و منظر شهری در شهرهای بزرگ استان با محوریت اصلاح ورودی ها پیاده راهها پارکها و مبلمان شهری 1401/09/06 رجوع به آگهی
5844191 مناقصه احداث پل 1401/08/02 1401/08/09
5761425 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی(نیوجرسی) 1401/07/16 1401/07/21
5761422 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی(نیوجرسی) 1401/07/16 1401/07/21
5761124 مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی(نیوجرسی) محور 1401/07/16 1401/07/21
5761122 مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی(نیوجرسی) محور 1401/07/16 1401/07/21
5685905 مناقصه احداث دارالقرآن 1401/06/23 1401/06/27
5635422 مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاوم سازی سازه مصلی 1401/06/08 1401/06/12
5635419 مناقصه اجرای فنداسیون و اسکلت پروژه دارالقرآن 1401/06/08 1401/06/12
5635363 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دارالقرآن 1401/06/08 1401/06/12
5615335 مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پل 1401/06/02 1401/06/07
5615274 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مجتمع اداری 1401/06/02 1401/06/07
5533679 مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران، از انبوه سازان و مجریان 1401/05/09 1401/05/09
5526965 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دارالقرآن لنده 1401/05/08 1401/05/13
5526946 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فنداسیون و اسکلت پروژه 1401/05/08 1401/05/13
5526942 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دارالقرآن مارگون 1401/05/08 1401/05/13
5526932 مناقصه مقاوم سازی سازه مصلی 1401/05/08 1401/05/13
5526924 مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی(نیوجرسی) محور 1401/05/08 1401/05/13
5526759 مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی(نیوجرسی) محور 1401/05/08 1401/05/13
5500643 مناقصه نظارت کارگاه و مدیریت طرح پروژه های ساخت مسکن 1401/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39