مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکتی تجاری مسکونی برج تجاری 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکتی مسکونی شمال مسکن مهر دهدشت (تجدید) 1398/10/28 1398/11/03
مشارکتی مسکونی شمال مسکن مهر 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکتی مسکونی سه راهی 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکتی تجاری مسکونی ورودی شهر دوگنبدان (تجدید) 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکتی مسکونی جنب ترمینال گچساران پلاک دوم (تجدی... 1398/10/28 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکتی مسکونی جنب ترمینال گچساران پلاک اول (تجدی... 1398/10/28 1398/11/03
واگذاری مشارکت در ساخت پروژه های برج تجاری کاربری تجاری مسکونی - مسکونی 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکت در ساخت پروژه های برج تجاری و تجاری - مسکونی خیابان و مسکونی سه راهی.... 1398/10/26 1398/11/03
واگذاری احداث بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/10/12 1398/10/17
صفحه 1 از 58