کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7036544 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث باند دوم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/20 1402/06/26
7029277 مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث باند دوم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/19 1402/06/26
7029270 مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث باند دوم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/19 1402/06/26
6928685 مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/29 1402/06/02
6928314 مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/29 1402/06/02
6921197 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک اداره استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/28 1402/06/02
6864627 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- احداث باند دوم - دیوار کشی محوطه مجتمع فرهنگی و هنری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/11 1402/05/15
6859024 مناقصه دیوار کشی محوطه مجتمع فرهنگی و هنری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/10 1402/05/15
6858964 مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث باند دوم استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/10 1402/05/15
6858527 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- احداث باند دوم - دیوار کشی محوطه مجتمع فرهنگی و هنری استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/10 1402/05/15
6801275 مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/25 1402/04/29
6795891 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/24 1402/04/29
6795035 مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی تحت تملک استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/24 1402/04/29
6794989 مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/24 1402/04/29
6758775 مناقصه فراخوان طرح نهضت ملی مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/13 1402/04/22
6711024 مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور در مجتمع مسکونی پزشکان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/04 1402/04/07
6706288 مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور در مجتمع مسکونی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/03 1402/04/07
6704116 مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/04/03 1402/04/07
6658037 مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی 36 دستگاه کولر گازی در مجتمع مسکونی پزشکان ( احداث بیمارستان 32تختخوابی باشت) استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/24 1402/03/28
6652705 مناقصه پروژه مشارکتی تجاری مسکونی خیابان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/03/23 1402/03/30
صفحه 1 از 42