مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه عملیات باقیمانده احداث باند دوم محور 1400/09/20 1400/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه عملیات باقیمانده احداث باند دوم محور 1400/09/20 1400/09/30
مناقصه پروژه عملیات جابجایی تیرهای برق معارض بزرگراه محور 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات جابجایی تیرهای برق 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات جابجایی تیرهای برق معارض بزرگراه محور 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت 1400/08/24 1400/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه بهسازی و آسفالت محور اسلام آبادغرب-پلدختر(قطعه اسلام آباد-حمیل -شابداغ) 1400/08/23 1400/09/03
مناقصه تامین ۱۲ دستگاه خودرو سواری (سمند یا پژو۴۰۵ سال ساخت ۱۳۹۴ و بالاتر) 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 12دستگاه خود سواری (سمند یا پژو405)جهت انجام امور مربوط به ماموریت درون و برون شهری 1400/08/22 1400/08/29
مناقصه تامین ۱۲ دستگاه خودرو سواری (سمند یا پژو۴۰۵ سال ساخت ۱۳۹۴ و بالاتر) 1400/07/25 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 12دستگاه خود سواری 1400/07/24 1400/08/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه بهسازی و آسفالت محور 1400/07/14 1400/07/26
مناقصه تامین ۱۲ دستگاه خودرو سواری (سمند یا پژو۴۰۵ سال ساخت ۱۳۹۴ و بالاتر) 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو سواری(سمند یا پژو405) جهت انجام امور مربوط به ماموریتهای درون و برون شهری اداره کل 1400/06/29 1400/07/06
مناقصه پروژه قطعه 1400/06/16 1400/06/23
مناقصه انجام خدمات تامین نیروی حفاظتی و وسیله نقلیه جهت استفاده در یگان حفاظت اراضی 1400/06/13 1400/06/20
مناقصه تامین نیروی حفاظتی 1400/06/13 1400/06/20
مناقصه پروژه قطعه 1400/06/13 1400/06/23
مناقصه واگذاری پروژه قطعه 1- بزرگراه ، تقاطع غیر همسطح 1400/04/16 1400/04/23
مناقصه تقاطع غیرهمسطح 1400/04/14 1400/04/23
صفحه 1 از 81