کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7385906 مناقصه اجرای پروژه های طرح نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه 1402/09/08 1402/09/30
7381593 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- پروژه بهسازی محور 2- پروژه تثبیت ترانشه ریزشی لغزشی و رانشی محور استان کرمانشاه 1402/09/07 1402/09/12
7360739 مناقصه پروژه بهسازی گردنه قلاجه استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/08
7358733 مناقصه پروژه بهسازی گردنه قلاجه محور استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/08
7343223 مناقصه واگذاری پروژه بهسازی محور استان کرمانشاه 1402/08/27 1402/09/04
7311621 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی محور جوانرود-ثلاث باباجانی استان کرمانشاه 1402/08/27 1402/09/04
7311554 مناقصه پروژه تثبیت ترانشه ریزشی، لغزشی و رانشی محور استان کرمانشاه 1402/08/27 1402/09/04
7206763 مناقصه پروژه تثبیت ترانشه ریزشی، لغزشی و رانشی محور استان کرمانشاه 1402/07/26 1402/08/03
7206518 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی محور جوانرود-ثلاث باباجانی(حدفاصل بیاشوش-جوجار) استان کرمانشاه 1402/07/26 1402/08/03
6931158 مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت قطعه 10الف -عملیات تکمیلی قطعه 10بزرگراه استان کرمانشاه 1402/05/30 1402/06/06
6866885 مناقصه انجام خدمات حفاظت اراضی و تامین وسیله نقلیه جهت استفاده در یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان کرمانشاه 1402/05/14 1402/05/15
6865172 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت اراضی و تامین وسیله نقلیه جهت استفاده در یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان کرمانشاه 1402/05/12 1402/05/15
6862044 مناقصه آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه 1402/05/10 1402/05/19
6858975 مناقصه پروژه آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه 1402/05/10 1402/05/19
6829065 مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت استان کرمانشاه 1402/05/01 1402/05/09
6827051 مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت قطعه 10الف -عملیات تکمیلی قطعه 10بزرگراه اسلام و تقاطع غیرهمسطح استان کرمانشاه 1402/05/01 1402/05/09
6826776 مناقصه عملیات احداث باند دوم محور استان کرمانشاه 1402/05/01 1402/05/09
6826664 مناقصه احداث باند دوم محور استان کرمانشاه 1402/05/01 1402/05/09
6750416 مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت عملیات احداث باند دوم استان کرمانشاه 1402/04/12 1402/04/18
6728112 مناقصه پروژه احداث عملیات باند دوم محور سه راهی استان کرمانشاه 1402/04/05 1402/04/12
صفحه 1 از 85