مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5920426 مناقصه تامین 12دستگاه خود سواری (سمند یا پژو405)جهت انجام امور مربوط به ماموریت درون و برون شهری اداره کل 1401/08/16 1401/08/23
5795980 مناقصه تامین 25 دستگاه خودرو سواری جهت ماموریت های 1401/07/23 1401/07/30
5794136 مناقصه تامین25دستگاه خودرو سواری(سمند ، پژو پارس یاپژو405 سال ساخت حداقل 1394) 1401/07/23 1401/07/30
5476285 مناقصه تامین25دستگاه خودرو سواری(سمند یا پژو405 ) جهت انجام امور مربوط به ماموریتهای درون و برون شهری 1401/04/21 1401/04/29
5365833 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین25دستگاه خودرو سواری(سمند یاپژو405 سال ساخت حداقل 1394) جهت انجام امور مربوط به ماموریتهای درون 1401/03/28 1401/04/04
5243170 مناقصه تامین25دستگاه خودرو سواری(سمند یاپژو405 سال ساخت حداقل 1394) جهت انجام امور مربوط به ماموریتهای درون و برون شهری کارکنان ادار 1401/03/03 1401/03/10
4990831 مناقصه پروژه فاز 1 بخشی از مسیر قطعه 1400/12/16 1400/12/26
4988468 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه فاز 1 بخشی از مسیر قطعه 1400/12/16 1400/12/26
4988467 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه فاز 2 تقاطعات غیرهمسطح(تبادل) 1400/12/16 1400/12/26
4827981 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه فاز 1 بخشی از مسیر قطعه 1-الف بزرگراه اسلام آبادغرب-قصرشیرین رمپ های رابط تقاطعات غیر همسطح مسیر 4خطه 1400/11/14 1400/11/23
4826487 مناقصه پروژه فاز ۲ تقاطعات غیر همسطح (تبادل) 1400/11/14 1400/11/23
4826050 مناقصه پروژه فاز ا بخشی از مسیر 1400/11/14 1400/11/23
4821634 مناقصه پروژه فاز 2 تقاطعات غیرهمسطح 1400/11/13 1400/11/23
4611362 مناقصه پروژه عملیات باقیمانده احداث باند دوم محور 1400/09/20 1400/09/30
4608831 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه عملیات باقیمانده احداث باند دوم محور 1400/09/20 1400/09/30
4566873 مناقصه پروژه عملیات جابجایی تیرهای برق معارض بزرگراه محور 1400/09/10 رجوع به آگهی
4557966 مناقصه پروژه عملیات جابجایی تیرهای برق 1400/09/08 رجوع به آگهی
4543748 مناقصه پروژه عملیات جابجایی تیرهای برق معارض بزرگراه محور 1400/09/07 1400/09/13
4497320 مناقصه واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت 1400/08/24 1400/09/03
4494326 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه بهسازی و آسفالت محور اسلام آبادغرب-پلدختر(قطعه اسلام آباد-حمیل -شابداغ) 1400/08/23 1400/09/03
صفحه 1 از 82