مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983416 مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش QCBS 1401/09/05 1401/09/12
5983118 مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری کنارگذر شهر 1401/09/05 1401/09/12
5981342 مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری کنارگذر شهر 1401/09/05 1401/09/12
5975496 مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش QCBS شامل مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری کنارگذر شهر 1401/09/02 1401/09/12
5917298 مناقصه احداث باند دوم محور 1401/08/15 1401/08/22
5916468 مناقصه احداث باند دوم محور 1401/08/15 1401/08/22
5911880 مناقصه احداث باند دوم محور 1401/08/14 1401/08/22
5911869 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث باند دوم محور 1401/08/14 1401/08/22
5778306 مناقصه یک مرحله ای احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت جهت آزادسازی پروژه باند دوم 1401/07/20 1401/07/26
5775104 مناقصه احداث و جمع اوری شبکه برق 20 کیلو ولت 1401/07/19 1401/07/26
5769468 مناقصه احداث و جمع اوری شبکه برق 20 کیلو ولت 1401/07/18 1401/07/26
5750497 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث باند دوم محور 1401/07/11 1401/07/17
5747724 مناقصه احداث باند دوم محور 1401/07/10 1401/07/17
5733971 مناقصه واگذاری احداث باند دوم 1401/07/09 1401/07/17
5629998 مناقصه ارزیابی کیفی احداث پروژه های مربوط به طرح های حمایتی مسکن 1401/06/06 1401/06/12
5629622 مناقصه احداث پروژه¬های مربوط به طرح¬های حمایتی مسکن 1401/06/06 1401/06/12
5627445 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی احداث پروژه های مربوط به طرح های حمایتی 1401/06/06 1401/06/12
5621429 مناقصه احداث پروژه های مربوط به طرح های حمایتی مسکن 1401/06/03 1401/06/12
5524626 مناقصه خرید خدمات مالی، نظارتی و کنترلی 1401/05/06 1401/05/12
5523884 مناقصه خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی 1401/05/05 1401/05/12
صفحه 1 از 50