مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و سرپوشیده کردن استخر شنا روباز 1400/11/01 1400/11/06
مناقصه اجرای ساختمان تجاری سایت مسکن مهر سیلو شهر - احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت جهت آزاد سازی پروژه - احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت جهت آزاد سازی پروژه 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث وجمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و جمع¬آوری شبکه برق 20 کیلو ولت 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساختمان تجاری 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه اجرای ساختمان تجاری 1400/10/30 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پریمکت، آسفالت، بیس و ساب بیس محور 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه اجرای پریمکت ، آسفالت ، بیس و ساب بیس محور 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پریمکت ، آسفالت ، بیس و ساب بیس محور 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه¬های مربوط به طرح¬های حمایتی مسکن (نهضت و اقدام ملی مسکن) 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه ارزیابی کیفی احداث پروژه های مربوط به طرح های حمایتی مسکن (نهضت و اقدام ملی مسکن) 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پروژه های مربوط به طرح های حمایتی مسکن (نهضت و اقدام ملی مسکن) 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل عملیات باند دوم محور 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه تکمیل عملیات باند دوم محور 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه تکمیل عملیات باند دوم محور 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه تکمیل عملیات باند دوم محور 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه واگذاری تکمیل سالن ورزشی - تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال- تکمیل و سرپوشیده کردن استخر شنا 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان منوجان 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/10/01 1400/10/07
صفحه 1 از 47