مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل بهسازی محور 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه تکمیل بهسازی محور 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل محوطه سازی سایت های تعاونی مسکن مهر 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای دیوار حائل سایت 1400/09/05 1400/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل محوطه سازی سایت های تعاونی 1400/09/05 1400/09/10
مناقصه واگذاری تکمیل محوطه سازی سایت های تعاونی 1400/07/24 1400/07/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی سایت های تعاونی 1400/07/21 1400/07/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد 1400/07/09 1400/07/11
مناقصه تکمیل محوطه سازی سایت های تعاونی مسکن مهر 1400/06/21 1400/06/25
مناقصه خدمات مالی و حسابداری 1400/06/08 1400/06/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای کف سازی گذرهای بازار تاریخی 1400/03/25 1400/03/30
مناقصه تهیه طرح جامع شهر 1400/02/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداث باند دوم جاده دسترسی فرودگاه - اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی و زیراساس محور - ساخت پل زیرگذر ورودی سد 1399/12/12 1399/12/24
مناقصه تکمیل ساختمان دارالقرآن -احداث ساختمان ایستگاه هواشناسی فرودگاه 1399/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل ساختمان دارالقرآن-احداث ساختمان ایستگاه هواشناسی 1399/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث باند دوم فرودگاه - اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی و زیراساس محور - ساخت پل زیرگذر ورودی سد 1399/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه پروژه اجرای بیس و آسفالت قسمتی از محور 1399/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب شرکت ذیصلاح برای حفاظت اراضی دولتی 1399/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه - تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری - تکمیل ساختمان دارالقران - اجرای بیس و آسفالت 1399/11/02 1399/11/04
مناقصه احداث باند دوم فرودگاه - اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی و زیراساس محور - ساخت پل زیرگذر ورودی سد 1399/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18