مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث باند دوم و بهسازی محور قدیم 1397/11/11 رجوع به آگهی
احداث باند دوم و بهسازی محور قدیم 1397/11/10 رجوع به آگهی
احداث چهار خطه محور قدیم ـ احداث پل دو دهانه ـ تکمیل راه روستایی 1397/11/06 رجوع به آگهی
احداث چهار خطه محور- احداث پل دو دهانه 12 متری عرشه بتنی- تکمیل راه روستایی 1397/11/04 رجوع به آگهی
بهسازی و اسفالت راه روستا و راه روستایی 1397/10/22 1397/10/29
بهسازی و آسفالت راه روستایی 1397/10/22 1397/10/29
تامین خودرو سواری درون و برون شهری (شامل 9 دستگاه پراید و 23 دستگه پژو 405 یا سمند) 1397/10/22 1397/10/27
راه روستایی / بهسازی و اسفالت راه روستایی و .... 1397/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خودروی سواری درون و برون شهری 1397/10/20 1397/10/27
راه روستایی ـ بهسازی و آسفالت راه روستایی 1397/10/19 1397/10/28
صفحه 2 از 55