مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات نرم افزاری شامل (تحلیل، طراحی و پیاده سازی) سامانه جامع سنجش 1398/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدخدمات نرم افزاری شامل(تحلیل، طراحی و پیاده سازی) سامانه جامع سنجش خطرپذ... 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر هوایی به ظرفیت اسمی 20تن جهت تاسیسات 1398/10/23 1398/10/30
خرید یک دستگاه چیلر 1398/10/22 1398/10/30
خرید خدمات نرم افزاری شامل (تحلیل، طراحی و پیاده سازی) سامانه جامع سنجش خطرپذیری زمین 1398/09/05 1398/09/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدخدمات نرم افزاری شامل(تحلیل، طراحی و پیاده سازی) سامانه جامع سنجش خطرپذ... 1398/09/03 1398/09/14
خرید یک دستگاه چیلر 1398/08/28 1398/09/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه چیلر 1398/08/26 1398/09/02
بیمه درمان تکمیلی گروهی پرسنل خود به تعداد920نفر 1398/07/24 1398/07/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی درمان کارکنان مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی 1398/07/22 1398/07/28
صفحه 1 از 9