کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7259851 مناقصه واگذاری عملیات تکمیل محور استان همدان 1402/08/10 1402/08/15
7255526 مناقصه عملیات تکمیل محور اصله-کاج از کیلومتر 0 الی 3.5 استان همدان 1402/08/09 1402/08/15
7255449 مناقصه واگذاری عملیات تکمیل محور استان همدان 1402/08/09 1402/08/15
7215230 مناقصه نظارت پروژه های راهسازی محور - نظارت پروژه های راهسازی قطعات باقیمانده از محور استان همدان 1402/07/29 1402/07/29
7211592 مناقصه واگذاری دو مورد مناقصه شامل : نظارت پروژه های راهسازی محور - نظارت پروژه های راهسازی قطعات باقیمانده از محور استان همدان 1402/07/27 1402/07/29
7206924 مناقصه نظارت بر پروژه های راهسازی قطعات باقیمانده محور استان همدان 1402/07/26 1402/07/29
7206632 مناقصه نظارت بر پروژه های راهسازی محور استان همدان 1402/07/26 1402/07/29
6890614 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی باند دوم محور نهاوند – آورزمان - ملایر استان همدان 1402/05/18 1402/05/21
6889369 مناقصه عملیات اجرایی ساخت، حمل و نصب نیوجرسی قطعه اول محور استان همدان 1402/05/18 1402/05/21
6888866 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات تکمیلی باند دوم محور2- عملیات اجرایی ساخت ،حمل و نصب نیوجرسی قطعه اول 3- عملیات تکمیلی زیرگذر شهرک صنعتی استان همدان 1402/05/18 1402/05/21
6885459 مناقصه عملیات تکمیلی زیر گذر شهرک صنعتی استان همدان 1402/05/17 1402/05/21
6883721 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات تکمیلی باند دوم محور2- عملیات اجرایی ساخت ،حمل و نصب نیوجرسی قطعه اول 3- عملیات تکمیلی زیرگذر شهرک صنعتی استان همدان 1402/05/17 1402/05/25
6843100 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : نظارت پروژه محور - نظارت پروژه قطعات باقیمانده از محور استان همدان 1402/05/04 1402/05/10
6841437 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه نظارت پروژه محور ملایر- نهاوند - آورزمان استان همدان 1402/05/04 1402/05/10
6839108 مناقصه نظارت پروژه قطعات باقیمانده از محور استان همدان 1402/05/03 1402/05/10
6764837 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه: واگذاری بهسازی و ارتقا به راه اصلی - حفاظت از اراضی و املاک استان همدان 1402/04/15 رجوع به آگهی
6763624 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از اراضی و املاک اداره کل راه و شهرسازی استان همدان استان همدان 1402/04/14 1402/04/22
6763545 مناقصه عملیات بهسازی محور و احداث باند دوم محور استان همدان 1402/04/14 1402/04/19
6763241 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه: واگذاری بهسازی و ارتقا به راه اصلی - حفاظت از اراضی و املاک استان همدان 1402/04/14 رجوع به آگهی
6735954 مناقصه خرید آهن آلات استان همدان 1402/04/07 1402/04/10
صفحه 1 از 43