مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهسازی گردنه - - بهسازی محورهای برگشت - بهسازی محور 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه بهسازی گردنه - بهسازی محورهای برگشت - بهسازی محور 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه بهسازی محور - ارتقاء به راه چهارخطه سه راهی 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه - بهسازی محور - ارتقاء به راه چهارخطه سه راهی 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه جذب سرمایه گذار برای پروژه های عمرانی 1400/09/24 1400/10/05
مناقصه جذب سرمایه گذار برای پروژه های عمرانی 1400/09/23 1400/10/05
مناقصه بهسازی محور - ارتقا محور 1400/09/03 1400/09/15
مناقصه جذب سرمایه گذار برای پروژه های عمرانی 1400/09/03 1400/09/15
مناقصه احداث واحدهای تجاری 1400/04/18 رجوع به آگهی
مناقصه احداث واحدهای تجاری 1400/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث واحدهای تجاری 1400/04/17 1400/04/22
مناقصه حفاظت از اراضی و املاک 1400/04/09 1400/04/10
مناقصه حفاظت از اراضی و املاک اداره 1400/04/09 1400/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از اراضی و املاک اداره 1400/04/08 1400/04/10
مناقصه اجرای یک لایه بیندر باند دوم محور - تکمیل ساختمان فرمانداری 1400/03/26 1400/03/26
مناقصه اجرای یک لایه بیندر باند دوم محور - تکمیل ساختمان فرمانداری 1400/03/25 1400/03/26
مناقصه اجرای اساس و آسفالت باند رفت محور - تهیه و نصب نیوجرسی محور 1400/03/25 1400/03/28
مناقصه اجرای اساس و آسفالت باند رفت محور - تهیه و نصب نیوجرسی محور 1400/03/25 1400/03/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای یک لایه بیندر باند 1400/03/23 1400/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان 1400/03/23 1400/03/26
صفحه 1 از 38