مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی اشتهارد بلوک 670 متری 1398/09/20 1398/09/26
مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی - مشارکت در ساخت برج تجاری مسکونی و .... 1398/09/20 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1398/09/16 1398/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت پروژه مسکونی واقع در اراضی موسوم ب... 1398/09/13 1398/09/19
مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات حسابداری (مالی) کنترلی و نظارتی اداره کل 1398/09/10 1398/09/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات حسداری (مالی) کنترلی و نظارتی 1398/09/09 1398/09/14
واگذاری خدمت حسابداری (مالی) کنترلی و نظارت 1398/09/09 1398/09/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث تقاطع غیر همسطح شرق کنارگذر اشهارد 1398/08/21 1398/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کرج محله شاهین ویلا 1398/07/01 1398/07/06
صفحه 3 از 38