مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل روستا 1398/12/27 1399/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کلیه عملیات راه دسترسی مسکن مهر پلیم کتی بهشهر 1398/12/24 1398/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کلیه عملیات احداث دیوار حفاظتی مسکن مهر شیرگاه 1398/12/24 1398/12/28
اجرای کلیه عملیات احداث دیوار حفاظتی مسکن مهر و اجرای کلیه عملیات راه دسترسی مسکن مهر 1398/12/24 1398/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی خلرد -سیاوشکلا-بالاده-ایلال و آتنی-لالا و سنگ چ... 1398/12/20 1398/12/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی کارنام شهرستان ساری 1398/12/20 1398/12/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت سه راهی سوچلما-ارم شهرستان نکا 1398/12/20 1398/12/26
احداث پل روستا 1398/12/19 1398/12/26
احداث پل رودخانه ای 1398/12/19 1398/12/26
بهسازی و آسفالت راه روستایی 1398/12/19 1398/12/26
صفحه 1 از 231