مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور پشتیبانی و خدماتی 1398/02/12 1398/02/14
انجام امور پشتیبانی و خدماتی پارک علم و فناوری 1398/02/11 1398/02/14
انجام امور پشتیبانی و خدماتی 1398/02/11 1398/02/14
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1398/02/10 1398/02/11
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری 1398/02/10 1398/02/11
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1398/02/09 رجوع به آگهی
اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1398/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از عملیات اجرایی ساختمان مرکزی 1397/12/14 1397/12/16
خدمات 1397/04/12 1397/04/14
خدمات 1397/04/11 1397/04/14
صفحه 1 از 2