مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل محوطه سازی 1397/09/06 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تکمیل بخشی از ابنیه فنی راه روستا 1397/09/06 1397/09/12
تکمیل سالن تیراندازی 1397/09/06 1397/09/12
آماده سازی اراضی 58 هکتار 1397/09/06 1397/09/10
واگذاری اجرای پروژه تکمیل سالن ورزشی 1397/09/06 رجوع به آگهی
مشارکت در احداث 100 واحد ویلایی 1397/09/06 1397/09/11
واگذاری اجرای پروژه بازگشایی قسمتی از راه روستایی 1397/08/12 1397/08/19
تکمیل عملیات خاکی راه روستایی 1397/08/05 1397/08/12
تکمیل ساختمان آزمایشگاه 1397/07/30 1397/08/03
واگذاری پروژه تکمیل آزمایشگاه 1397/07/28 1397/08/03
صفحه 6 از 89