مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تکمیل حفاری و پوشش بتنی تونل ـ تکمیل بخشی از ساختمان پزشکی قانونی ـ تکمیل بخشی از پروژه احداث فرمانداری و 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بخشی از ساختمان اداره 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بخشی از ساختمان فرمانداری چلگرد 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 5 باب واحد تجاری 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه خرید و نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق، فایل بایگانی، دوربین، تجهیزات برقی و مکانیکی جهت بروز رسانی بایگانی اصلی 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه احداث ساختمان و محوطه تجاری مسکن 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه تکمیل حفاری و پوشش بتنی تونل 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه تکمیل و حفاری پوشش بتنی تونل چری به طول ۵۰۰ متر - تکمیل بخشی از ساختمان پزشکی قانونی و ... 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل باند دوم محور 1400/09/20 1400/09/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل باند دوم محور 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه تکمیل باند دوم محور 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه واگذاری ساخت و تکمیل پروژه تکمیل چهار خطه و پل زیرگذر 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه واگذاری ساخت واحدهای مسکونی در اجرای طرح نهضت تولید مسکن 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت و تکمیل پروژه تکمیل چهار خطه و پل زیرگذر 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی محور - اجرای عملیات کنار گذر جنوبی - تمکیل باند دوم محور - احداث ساختمان و محوطه واحدهای تجاری - احداث پنج باب واحد تجاری 1400/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل باند دوم محور 1400/07/15 1400/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 5 باب تجاری 1400/07/15 1400/07/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی 1400/07/15 1400/07/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان و محوطه های تجاری 1400/07/15 1400/07/19
مناقصه عملیات اجرایی محور 1400/07/14 1400/07/19
صفحه 1 از 23