مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه آگهی احداث پل 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پل 1397/11/07 1397/11/10
واگذاری احداث پل 1397/11/06 رجوع به آگهی
احداث پل 1397/11/03 1397/11/10
انتخاب شریک سازنده(مشارکت درساخت) از شرکتهای دارای صلاحیت جهت انجام پروژه ساخت 5 واحد تجاری 1397/11/02 رجوع به آگهی
روکش آسفالت ـ بهسازی و آسفالت جاده ـ احداث فرهنگسراـ احداث ساختمان فرمانداری 1397/11/01 1397/11/06
بهسازی و آسفالت- کمک به بهسازی و روکش آسفالت-کمک به احداث محور-کمک به بهسازی و روکش آسفالت 1397/10/30 1397/11/03
روکش آسفالت روستا - بهسازی و آسفالت جاده - احداث فرهنگسرا - احداث ساختمان فرمانداری 1397/10/26 1397/11/06
انتخاب شریک سازنده(مشارکت درساخت) از شرکتهای دارای صلاحیت جهت انجام پروژه ساخت 5 واحد تجاری 1397/10/26 رجوع به آگهی
بهسازی و آسفالت، کمک به بهسازی و روکش آسفالت، کمک به احداث محور 1397/10/25 1397/11/03
صفحه 1 از 65