مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب شریک جهت پروژه مشارکت در طرح و ساخت 1680 و... 1398/07/24 1398/08/01
احداث, بهسازی و آسفالت جاده-بهسازی و آسفالت راه روستایی-بهسازی و آسفالت جاده 1398/07/24 رجوع به آگهی
احداث، بهسازی و آسفالت جاده - بهسازی و آسفالت راه روستائی 1398/07/24 1398/08/01
تکمیل بهسازی و آسفالت (بهسازی و آسفالت راه روستائی)ـ کمک به بهسازی و آسفالت جاده ها ـ بهسازی و روکش... 1398/07/24 1398/08/04
واگذاری اراضی 22 هکتاری 1398/07/22 رجوع به آگهی
ابطال فراخوان واگذاری انتخاب شریک جهت پروژه های مشارکتی اراضی 23 هکتاری، پروژه مشارکت در طرح و ساخت... 1398/07/21 رجوع به آگهی
انتخاب شریک جهت روپه های مشارکتی 1398/07/20 رجوع به آگهی
تکمیل شبکه سالن ورزشی - احداث تکمیل و تجهیز مجتمع اداری 1398/07/21 1398/07/23
تکمیل سالن ورزشی و احداث تکمیل و تجهیز مجتمع اداری 1398/07/21 1398/07/23
احیای محور پیاده تاریخی -ساماندهی و بهسازی محور بازار 1398/07/21 1398/07/24
صفحه 2 از 81