مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مبلمان اداری جهت ساختمان 1398/02/30 1398/03/01
واگذاری انتخاب شریک سازنده مشارکت در ساخت از شرکت های دارای صلاحیت جهت انجام پروژه ساخت 5 واحد تجاری 1398/02/29 1398/03/01
واگذاری احداث مساجد در سایت های مسکن مهر شهرها 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید مبلمان اداری جهت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 1398/02/29 1398/03/01
واگذاری انتخاب شریک سازنده مشارکت در ساخت از شرکت های دارای صلاحیت جهت انجام پروژه ساخت 5 واحد تجاری 1398/02/25 1398/03/01
واگذاری احداث مساجد در سایت های مسکن مهر شهرها 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک 1398/02/21 1398/02/24
واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک 1398/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خودروهای استیجاری 1398/02/02 1398/02/04
واگذاری احداث مصلی و احداث، تکمیل و تجهیز مجتمع اداری و احداث ساختمان فرمانداری و تکمیل مجتمع شبانه... 1398/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 71