مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جاده های آنتنی-اسفالت راه روستایی-شانه سازی و شن ریزی محور روستائی 1397/12/26 رجوع به آگهی
تکمیل و بهسازی و آسفالت-احداث جاده-بهسازی، آسفالت و اصلاح هندسی 1397/12/26 رجوع به آگهی
تکمیل بهسازی و آسفالت - احداث جاده - بهسازی، آسفالت و اصلاح هندسی محور 1397/12/26 1398/01/06
واگذاری باقیمانده عملیات آماده سازی 42 هکتاری و احداث 4 واحد تجاری در سایت مسکن مهر 2/1 و 1/1 هکتاری 1397/12/25 1397/12/28
تکمیل بهسازی و آسفالت - احداث جاده - بهسازی، آسفالت و اصلاح هندسی محور 1397/12/25 1398/01/06
تکمیل بهسازی و آسفالت 1397/12/25 1398/01/06
بهسازی و آسفالت محور روستائی 1397/12/23 1398/01/07
بهسازی و روکش آسفالت جاده ها ـ و... 1397/12/22 1398/01/07
تکمیل احداث پل ـ احداث، بهسازی و آسفالت جاده ـ بهسازی و آسفالت 1397/12/22 رجوع به آگهی
احداث مصل و احداث - تکمیل و تجهیز مجتمع ادار و احداث ساختمان فرمانداری و تکمیل مجتمع شبانه روزی... 1397/12/22 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 71