مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فراخوان مشارکت در ساخت 1398/06/27 1398/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فراخوان مشارکت در ساخت اکرمیه یزد 200 واحدی 1398/06/27 1398/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فراخوان مشارکت در ساخت اراضی پشت باغ یزد 1398/06/27 1398/07/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت قطعه 11 بخش5 یزد 1398/06/27 1398/07/01
فراخوان مشارکت در ساخت: 200 و احدی کاربری مسکونی - مساحت 13.619 مترمربع- زیربنا 22.050 مترمربع، اراض... 1398/06/26 1398/07/01
نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی درشهرها 1398/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی 1398/06/13 1398/06/17
نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیل، بهسازی و روکش آسفالت 1398/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور زرند-بافق 1398/06/10 1398/06/14
صفحه 1 از 22