مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مشاوره در امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه مشاوره در امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه دیتای زیر ساخت مخابراتی 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه دیتای زیر ساخت مخابراتی 1400/10/05 1400/10/12
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه دیتای زیر ساخت مخابراتی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق شرکت (شامل: مرکز راهبری، ساختمان مدیریت، PMU، مرکز دیتا سنتر الکاتل، پست برق، دیزلخانه، تأسیسات، کانتین، پارکینگ، انبارهای داخلی و باش... 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی در ۶۷ ایستگاه لایه انتقال شبکه برق کشور و برقراری ارتباطات مورد نیاز 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی در ۶۷ ایستگاه لایه انتقال شبکه برق کشور و برقراری ارتباطات 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه مشاوره در امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان مدیریت 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه ارزیابی کیفی "مشاوره در امنسازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)" 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی همراه با تعویض کندانسورهای سیستم سرمایش ساختمان 1400/08/10 1400/08/17
صفحه 1 از 47