کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7086815 مناقصه خرید قطعات حوزه فناوری اطلاعات استان تهران 1402/07/04 1402/07/12
6706371 مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت مدیریت شبکه برق استان تهران 1402/04/03 1402/04/10
6704690 مناقصه نگهداری، پرورش، حفاظت و مراقبت از فضای سبز استان تهران 1402/04/03 1402/04/10
6636877 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی استان تهران 1402/03/20 1402/03/24
6630726 مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630524 مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت استان تهران 1402/03/17 1402/03/24
6627198 مناقصه طراحی بهینه سیستم های حفاظت ویژه در شبکه برق استان اصفهان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6570623 مناقصه پژوهش در جهت ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و امنیت PMU بومی با هدف نصب در شبکه برق ایران استان تهران 1402/02/31 رجوع به آگهی
6565865 مناقصه انجام امور تاسیسات شرکت استان تهران 1402/02/31 1402/03/06
6543371 مناقصه سرویس نگهداری و تعمیر تجهیزات خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های رایانه ای استان تهران 1402/02/24 1402/03/01
6513017 مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نظافت آبدارخانه و نامه رسانی استان تهران 1402/02/16 1402/02/23
6503645 مناقصه شرح مختصر موضوع مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل جهت انجام ماموریتهای داخل و خارج از شهر استان تهران 1402/02/13 رجوع به آگهی
6437061 مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ، راهبری، مدیریت و پشتیبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات استان تهران 1402/01/22 1402/01/28
6437056 مناقصه خدمات مشاوره برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرحهای مدیریت مصرف استان تهران 1402/01/22 1402/01/29
6429950 مناقصه سرویس نگهداری و تعمیر تجهیزات راهبری مدیریت و پشتیبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات استان تهران 1402/01/21 1402/01/28
6265091 مناقصه خدمات مشاوره برنامه ریزی پایش و ارزیابی طرحهای مدیریت مصرف استان تهران 1401/11/19 1401/11/26
6259230 مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات سیستم های مخابراتی ارتباطات فرا منطقه ای، تجهیزات اکتیو مخابرات و بستر پسیو مربوطه استان تهران 1401/11/18 1401/11/24
6253219 مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ، راهبری، مدیریت و پشتیبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات استان تهران 1401/11/17 رجوع به آگهی
6241993 مناقصه مشاوره تخصصی در نظارت بر اجرای طرح شبکه داده فنی کشوری استان تهران 1401/11/12 1401/11/18
6127313 مناقصه واگذاری سرویس نگهداری و تعمیر سیستم اعلام و اطفاء حریق استان تهران 1401/10/19 1401/10/26
صفحه 1 از 51