مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات، راهبری، مدیریت و... 1398/09/20 1398/09/27
سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات، راهبری، مدیریت و پشتیبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات 1398/09/20 1398/09/27
واگذاری خرید خدمات ـ انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/09/05 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات پسیو شبکه انتقال فیبر نوری 1398/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری خرید خدمات ـ انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت 1398/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پسیو شبکه انتقال فیبر نوری 1398/09/04 1398/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/09/04 1398/09/09
خرید تجهیزات پسیو شبکه انتقال فیبر نوری 1398/09/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/09/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات لایه اول پشتیبانی (پایش) سرویس های نرم افزاری تخصصی صنعت برق 1398/08/14 1398/08/22
صفحه 4 از 84