مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سامانه جامع پایش و راهبری شبکه برق کشور 1398/05/20 1398/05/26
خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه طرح ارتقا زیرساخت مخابراتی ایستگاه های برق 1398/05/20 1398/05/28
واگذاری خدمات، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی 15 دستگاه تابلو PMU در پست های برق منتخب 1398/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری 1398/05/08 1398/05/14
واگذاری خدمات ـ خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی 15 دستگاه تابلو PMU در پست های برق منتخب 1398/05/08 رجوع به آگهی
سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری 1398/05/07 1398/05/14
خرید تجهیزات, نصب و راه اندازی سامانه پایش محیطی(بومی) ساخت داخل کشور در کلیه ایستگاه های مخابرات نو... 1398/05/01 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات, نصب و راه اندازی سامانه پایش محیطی(بومی) 1398/04/31 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره بهبود و پشتیبانی امنیت اطلاعات سازمان 1398/04/17 1398/04/24
خرید خدمات مشاوره خدمات مشاوره بهبود و پشتیبانی امنیت اطلاعات سازمان 1398/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 82